äå, ëîä ùøöéúé ëìá!
àôéìå ëìá îñëï å÷èï
àôéìå ëæä ùàåëì ø÷ òùá
äòé÷ø ùéðáç åéäéä ðàîï

äå, ëîä ùøöéúé ëìá!
àôéìå èôù åùòéø åðîåê
úîéã ëùáé÷ùúé, àîà àîøä ìé:
"ëìá òåùä ø÷ ìëìåê."

äå, ëîä ùøöéúé ëìá!
ëîåáï ùäëé ÄÄ ëìá æàá
âí áåìãåâ äééúé ìå÷ç úéëó
àôéìå îôåãì äééúé îúìäá

äå, ëîä ùøöéúé ëìá!
ø÷ ëìá áé÷ùúé ëì äæîï
áëì òøá äúôììúé ìëìá,
åàáà äáéà ìé çúåì ÷èï...


Lyrics submitted by Novartza

ëîä ùøöéúé ëìá song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top