äå, ëîä ùøöéúé ëìá!
àôéìå ëìá îñëï å÷èï
àôéìå ëæä ùàåëì ø÷ òùá
äòé÷ø ùéðáç åéäéä ðàîï

äå, ëîä ùøöéúé ëìá!
àôéìå èôù åùòéø åðîåê
úîéã ëùáé÷ùúé, àîà àîøä ìé:
"ëìá òåùä ø÷ ìëìåê."

äå, ëîä ùøöéúé ëìá!
ëîåáï ùäëé ÄÄ ëìá æàá
âí áåìãåâ äééúé ìå÷ç úéëó
àôéìå îôåãì äééúé îúìäá

äå, ëîä ùøöéúé ëìá!
ø÷ ëìá áé÷ùúé ëì äæîï
áëì òøá äúôììúé ìëìá,
åàáà äáéà ìé çúåì ÷èï...


Lyrics submitted by Novartza

ëîä ùøöéúé ëìá song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
The Last Dance
Within Temptation
@[Kahiara:35260] Actually I think the husband passed away, "She sang for you last night She heard you were calling" Many people say they have felt, heard, or seen their loved ones after they have passed. "Don't be scared now Close your eyes She holds guard tonight Go on forward no remorse Life will take it's course" This is said to the late husband by a third part (never named), who encourages him to pass on. Because life will eventually continue. The phrase "holds guard" refers to the ( https://en.wikipedia.org/wiki/Wake_(ceremony) ) which is a Christian ceremony held after someone dies. Now it is usually held right after the funeral, but in most celtiic countries the wake is held before the funeral. "She danced with you last night so you will remember All you have shared, a lifetime." This sentence feels as if the only thing it wants to convey is their history together, namely, husband and wife. For the rest it just refers back to the first verse.
Album art
High On Life
Viyaa
This track marks the first collaboration between the artists. It was produced in its entirety by Datbeatgod and released for public consumption on January 1, 2021.
Album art
2021
Lauv
This standalone single by Lauv marks the end of the year 2020. The track was produced by Jamil “Digi” Chammas & Lauv, being released via major streaming platforms on December 31, 2020.
Album art
Breathe
80vii
This standout song was released to close out the year and was produced in its entirety by 80vii. The track was released via major streaming platforms on December 27, 2020.
Album art
Anyone
Justin Bieber
This standalone single marks the latest loosie that the Canadian pop superstar is dropping in anticipation of his next studio album. The track was produced by watt, The Monsters & Strangerz & Jon Bellion, and was released via digital streaming platforms on January 1, 2021.