éù ìé àùä ùàåäáú àåúé
äéà ø÷ ùìé
äéà îëéøä àåúé îäúçìä
ùìé, ùìä
äéà îåëøçä ìäéåú çëîä
àîà ùìé
åàú äùéø àðé ùø áùáéìä

ôæîåï:
àîà, àîà
àú äéð÷ú àåúé
àú ôéð÷ú àåúé
àú äáàú àåúé

àîà, àîà
àú ôéð÷ú àåúé
àú äáàú àåúé
àú

ëîä éîéí ùáéìéúé àúä
àîà ùìé
ëîä ãîòåú ùîçéúé àúä
ùìé, ùìä
ëîä ãáøéí ùâéìéúé àúä
àîà ùìé
ëîä ú÷ååú ùúìéúé àúä

(ôæîåï)

úúúúúúúúîéã äééú àúé
âí ëùäééúé ìáãé
úúúúúúúúîéã àäéä àúê
àîà ùìé

éù ìôòîéí ùàðé áöøåú
àîà ùìé
àú îáéðä àú æä áéï äùåøåú
ùìé, ùìê
ìîä ãåàâú åìà éùðä
àîà ùìé
àéê æä ùàí ìà ñåîëú òì áðä?

(ôæîåï)

àîà, àéæå àîà
éù ìé àîà, äéà ùìé
àîà, àîà ùì ãéðä
÷åøàéí ìä ñéîä, äéà ùìé
àîà, àú äàîà, àéæå àîà, àîà ùìé


Lyrics submitted by Novartza

àîà ùìé song meanings
Add Your Thoughts

1 Comment

sort form View by:
  • 0
    General Comment
    éåôé ùì ùéø.
    chipion August 24, 2002   Link

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!