ùåá ìà ù÷è,
ùåá îúåç åáåòè,
îï âéì ëæä,
ëì àçã òåáø àú æä,
öà îæä, îä àéúê,
àîà îáùìú áùáéìê

ùåá áìé îðåçä,
îùäå àåëì àåúê,
òåã ëåñ ÷ôä,
æä àåçæ åìà îøôä,
÷ç òëùéå, ñôø èåá,
ùí åãàé úîöà òì îä ìçùåá

àæ àåìé úôñé÷ òí äòåìí ìøéá
àæ àåìé úøâéù äøáä éåúø éöéá

ùåá ìà ù÷è,
ùåá îúåç åáåòè,
îï âéì ëæä,
ëì àçã òåáø àú æä,
öà îæä, îä àéúê,
àîà îáùìú áùáéìê

àæ àåìé úôñé÷ òí äòåìí ìøéá
àæ àåìé úøâéù äøáä éåúø éöéá


Lyrics submitted by 3ssence

Öà Îæä song meanings
Add Your Thoughts

7 Comments

sort form View by:
 • 0
  General Comment
  3ssence, did you get the name of the song correctly, looks weird even for me. ;)
  Idanon March 09, 2002   Link
 • 0
  General Comment
  how do you make those smiley faces? and what language is this song in, and who sings it?
  Tracyon March 09, 2002   Link
 • 0
  General Comment
  WHAT THE FUCK DOES THIS FUCKING MEAN
  RyderFromHellon August 01, 2002   Link
 • 0
  General Comment
  it's hebrew man!
  chipion August 24, 2002   Link
 • 0
  General Comment
  Oh my freakn god, chipi you made me laugh so hard that I fell ff my chair, you remind me of Kyle from Southpark.
  4bidnsnowflakeon January 16, 2006   Link
 • 0
  General Comment
  U CAN READ IT IF YOU"RE HIGH!
  laxbosson April 16, 2006   Link
 • 0
  General Comment
  i'm not high, i guess.
  ShotgunXXWeddingon September 12, 2006   Link

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Alma Matters
Morrissey
The man has pseudo-friends who constantly criticize his actions. They moralize him, "teach" him and advise him to make a significant change in his life, because the way he is and what he does is not what they say it should be. They may find his life lame or immoral. They hold themselves up as role models. The man replies that he will make his own choices and decisions and he does not agree to unconditionally make himself under the influence of questionable quality advice. He justifies this by saying that there is always someone for whom he will be important, no matter what he does and no matter what he is. Although it is not said directly, I read it as meaning that he will always be important to himself in every way and he will always have his own support. "Everyone is different and maybe that's a good thing, but you exceeded that mark 1000 times" - I remember very well how sad the words I once heard (from my peers and it was in negative context) at school made me feel.
Album art
Muffin
KIITA
This standout track comes off the artist's latest studio album titled "empathetic". The track was produced by Danny Score and released via notable digital streaming platforms such as Apple Music and Spotify on January 1, 2021.
Album art
Better Than Feeling Lonely
Olivia O'Brien
This standalone single is the latest in the artiste's album run out. It was produced by Rogét Chahayed, Taylor Dexter & Wesley Singerman, and released via major streaming platforms on January 1, 2021.
Album art
I don't want another sorry
Dax & Trippie Redd
This standalone single marks the first official collaboration between the two rappers. The track was produced by SephGotTheWaves, Stillsanexile & Trademark. It was released on December 29, 2020.
Album art
Up 2020
Uncle Murda
This standout song of the rapper's latest studio album titled "Don’t Come Outside, Vol. 3" was produced by Great John. The track was released via major streaming platforms on January 1, 2021.