ùåá ìà ù÷è,
ùåá îúåç åáåòè,
îï âéì ëæä,
ëì àçã òåáø àú æä,
öà îæä, îä àéúê,
àîà îáùìú áùáéìê

ùåá áìé îðåçä,
îùäå àåëì àåúê,
òåã ëåñ ÷ôä,
æä àåçæ åìà îøôä,
÷ç òëùéå, ñôø èåá,
ùí åãàé úîöà òì îä ìçùåá

àæ àåìé úôñé÷ òí äòåìí ìøéá
àæ àåìé úøâéù äøáä éåúø éöéá

ùåá ìà ù÷è,
ùåá îúåç åáåòè,
îï âéì ëæä,
ëì àçã òåáø àú æä,
öà îæä, îä àéúê,
àîà îáùìú áùáéìê

àæ àåìé úôñé÷ òí äòåìí ìøéá
àæ àåìé úøâéù äøáä éåúø éöéá


Lyrics submitted by 3ssence

Öà Îæä song meanings
Add Your Thoughts

7 Comments

sort form View by:

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top