àéï ìå æîï ìùîåò àú äîåæé÷ä áèáò
àéï ìå æîï ìøàåú àú äéí åäù÷éòä
àéï ìå æîï ììëú åìù÷åò á÷åìðåò
úîöàå àåúå úîéã áòáåãä

òì äáå÷ø ëùäåà ÷í äåà òééó åìà øâåò
îîäø òí ä÷ôä, åäøàù áéìãéí
îð÷øú îçùáä: ëîä ëñó äåà îøåéç
åëáã áðùîä, ä÷øáåú äí àáåãéí

àéï ìå æîï...

åáòøá ëùäåà ùá, äåà òééó åìà øâåò
îçá÷ àú äàùä, îðù÷ ìéìãéí
ùåá òåìä äîçùáä: ëîä ëñó äåà îøåéç
åëáã áðùîä, ä÷øáåú äí àáåãéí

åáìéìä áîéèä äåà òééó åìà øâåò
îúäôê îöã ìöã, åäøàù ÄÄ áéìãéí
ëì äæîï äîçùáä: ëîä ëñó äåà îøåéç
åëáã áðùîä, ä÷øáåú äí àáåãéí

àéï ìå æîï...


Lyrics submitted by Novartza

àéï ìå æîï song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Zombie
Cranberries, The
"Zombie" is about the ethno-political conflict in Ireland. This is obvious if you know anything of the singer (Dolores O'Riordan)'s Irish heritage and understood the "1916" Easter Rising reference. "Another head hangs lowly Child is slowly taken And the violence caused such silence Who are we mistaken - Another mother's breaking Heart is taking over" Laments the Warrington bomb attacks in which two children were fatally injured on March 23rd, 1993. Twelve year old Tim Parry was taken off life support with permission from his mother after five days in the hospital, virtually braindead. "But you see it's not me It's not my family" References how people who are not directly involved with the violence feel about it. They are "zombies" without sympathy who refuse to take action while others suffer.
Album art
The Last Dance
Within Temptation
@Kahiara Actually I think the husband passed away, "She sang for you last night She heard you were calling" Many people say they have felt, heard, or seen their loved ones after they have passed. "Don't be scared now Close your eyes She holds guard tonight Go on forward no remorse Life will take it's course" This is said to the late husband by a third part (never named), who encourages him to pass on. Because life will eventually continue. The phrase "holds guard" refers to the ( en.wikipedia.org/wiki/… ) which is a Christian ceremony held after someone dies. Now it is usually held right after the funeral, but in most celtiic countries the wake is held before the funeral. "She danced with you last night so you will remember All you have shared, a lifetime." This sentence feels as if the only thing it wants to convey is their history together, namely, husband and wife. For the rest it just refers back to the first verse.
Album art
Me and Johnny
Matt Paxton
Moyet later described how her song "Goodbye 70's" had been inspired by her disillusionment with how the late-1970s punk scene had turned out, saying, "'Goodbye 70's' is about punk and not caring how you were dressed, and then I discovered that so many of my friends that I'd thought it all really meant something to just saw it as another trend... That's what 'Goodbye 70's' was all about, about how sour the whole thing became."
Album art
Loved by You
Justin Bieber
The fourteenth track, "Loved By You" of the singer's latest studio album titled "Justice", was produced by Josh Gudwin, Skrillex, Jason Evigan & LeriQ. It was released on March 19, 2021.
Album art
Hypnotized
River Tiber
This standout psychedelic track was produced in its entirety by River Tiber, being released to all major digital streaming platforms on December 29, 2020.