àðé ðåìãúé äùðä ìùìåè áôåú äàãîä
áúåê äåøé÷ï ëúåí äâòúé ìáîä
îìê äøàô àøõ îéí åùîééí
äùí îúçéì á-ù' ðâîø áéï äøâìééí
î' âãåì îéøå÷ åòã ëçåì
áà áöáòéí àðé éëåì ëîòè äëì
àæ ø÷ úùúåì àåúé áîåç éìã - ìà úúàëæá
ëé àðé áà îëàï - åàðé ìà àìê

àðçðå ùåá ëàï

àúä éëåì ìäàîéï îä ù÷åøä ôä áñáéáä
àðé áà îäëúåîéí éøùúé âàååä
åòëùå àðé á÷åôñàåú ÷øèåï
ìäñúúø îð÷áåú ìäñúúø îääîåï
æä ìà ùàéï ìé ôåú ëé éù ìé ôåìáä éøå÷éí
äð÷áåú - òåùåú âøáöú ááéöéí
äí îá÷ùéí îîðé ìîîï ú'÷äéìä
àæ ùéìëå ìäæãééï - åæä îçéø äúäéìä

àðçðå ùåá ëàï

î÷öä äòåìí åòã ìùéà äúäéìä
îúôùèéí ëîå àéîôøéä åèåáòéí áäöìçä
àðé áåòè ëùîúçù÷ ìé åùåìè ôä òì ëåìí
àðé äáåñ äîìê øåöç ÷ø áãí
ëé ëùàðçðå òì áîä àæ ðåôìéí ëì ä÷éøåú
ðåúðéí ìëí áøàù ìà éëåìéí ëîòè ìøàåú
àæ ø÷ úùúåì àåúé áîåç éìã - ìà úúàëæá
ëé àðé áà îëàï - åàðé ìà àìê

àðçðå ùåá ëàï


Lyrics submitted by Novartza

ùåá ëàï song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
The Last Dance
Within Temptation
@[Kahiara:35260] Actually I think the husband passed away, "She sang for you last night She heard you were calling" Many people say they have felt, heard, or seen their loved ones after they have passed. "Don't be scared now Close your eyes She holds guard tonight Go on forward no remorse Life will take it's course" This is said to the late husband by a third part (never named), who encourages him to pass on. Because life will eventually continue. The phrase "holds guard" refers to the ( https://en.wikipedia.org/wiki/Wake_(ceremony) ) which is a Christian ceremony held after someone dies. Now it is usually held right after the funeral, but in most celtiic countries the wake is held before the funeral. "She danced with you last night so you will remember All you have shared, a lifetime." This sentence feels as if the only thing it wants to convey is their history together, namely, husband and wife. For the rest it just refers back to the first verse.
Album art
Better Than Feeling Lonely
Olivia O'Brien
This standalone single is the latest in the artiste's album run out. It was produced by Rogét Chahayed, Taylor Dexter & Wesley Singerman, and released via major streaming platforms on January 1, 2021.
Album art
Real Groove
Kylie Minogue
This standalone single marks the latest collaboration between the artists. It was produced by Nico Stadi & Teemu Brunila and released on December 31, 2020.
Album art
2021
Lauv
This standalone single by Lauv marks the end of the year 2020. The track was produced by Jamil “Digi” Chammas & Lauv, being released via major streaming platforms on December 31, 2020.
Album art
Blue Lights X 216
Jorja Smith
This standalone single was produced in its entirety by Elfi Vomberg, and released on December 29, 2020.