à÷ðä ìé úåëé åùîå éäéä éåñé
òîå àùåçç òú àéù ìà éùîò
:åàæ àåîø ìå, àåîø
äòöáåú ëîå ëåñ äéà
åáä ééï îø
îòðáé äðùîä

äúãò, úåëé éåñé, àúä éìã ìéøé
öôåé ìê îååú ù÷è, ëä ù÷è
åàæ àðåëé, áúåâú äîàéøé
àìçù ì÷éøåú: éåñé îú, éåñé îú

åéùåá àôøê îäëìåá ìîåìãú
îï äëìåá äìáï ìòôø äöäåá
òøéøé, áìé àùä úåëéä åéåìãú
ìúåëé ùëîåê àñåø ìàäåá

àúä ìà úàäá éåñé, éåñé, àó ôòí
ëîåê ðåìãå ìäðòéí ôèôåèéí
òí ëì îùåøø ùìéáå àù åæòí
áéï ìááåú àãéùéí åçåèàéí

,ëîåê äí ø÷ öòöåò ááéú
ìîòï éåëìå éìãéí ìùç÷
ôèôè úåëé éåñé, ðçîðé ëæéú
...ìéáé äéåí øé÷


Lyrics submitted by Novartza

ùéø òì äúåëé éåñé song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
X French T-Shirt
Shudder to Think
This song is timeless, and nearly 20 years after its creation, still possesses the mystique it did the first time i heard it ~1994. To me, at first blush, all those years ago, it had some kind of homo-erotic allure. The line "so that the others may do" tells of something which must be done for others to follow suit. It felt like like some kind of roxy-glam-pop invitation to sexual liberation. Upon further introspection I think the song may not have an intrinsic meaning, but simply represents a sort of "holding open the door" for people who otherwise might be affronted by this song/band's unusual style. I know, as a sort of armchair rock-historian, that there have been few bands so daring and so true to the sound that wanted to emerge from within, whether the creator wanted it or not. This band handled it with elegance and grace seldom, if ever, seen.
Album art
Mad Hatter
Avenged Sevenfold
Matt Shadows their lead singer says the song was written as per request from the developers of Call of Duty: Black Ops 4. Watching the initial trailers for the game & looking at production sketches reminded him of the 'S-Town' podcast & its main protagonist, John B. McLemore. Matt also comments specifically on the lyrics: "I decided that the lyrics would shadow McLemore's life." In 2012, antiquarian horologist John B. McLemore sent an email to the staff of the show 'This American Life' asking them to investigate an alleged murder in his hometown of Woodstock, Alabama, a place McLemore claimed to despise. After a year of exchanging emails & several months of conversation with McLemore, producer Brian Reed traveled to Woodstock to investigate. Reed investigated the crime & eventually found that no such murder took place, though he struck up a friendship with the depressed but colorful character of McLemore. He recorded conversations with McLemore & other people in Woodstock. McLemore killed himself by drinking potassium cyanide on June 22, 2015 while the podcast was still in production. In the narrative of the podcast, this occurs at the end of the second episode; subsequent episodes deal with the fallout from McLemore's death while exploring more of McLemore's life & character.
Album art
High On Life
Viyaa
This track marks the first collaboration between the artists. It was produced in its entirety by Datbeatgod and released for public consumption on January 1, 2021.
Album art
Better Than Feeling Lonely
Olivia O'Brien
This standalone single is the latest in the artiste's album run out. It was produced by Rogét Chahayed, Taylor Dexter & Wesley Singerman, and released via major streaming platforms on January 1, 2021.
Album art
Nothing Like Me
Uncle Murda
This hard-hitting hip-hop track marks the first official collaboration between the two rappers. It is off Uncle Murda's latest studio album titled "Don’t Come Outside, Vol. 3", and was released on January 1, 2021.