àéîäåú åàáåú, äçéðåê ðåøàé
àúí çùáúí ùìà àìê ááåõ
àí úøáéöå ìé
ñøèé àäáä îùåãøéí îàåçø
àáì àìéîåú - áëì ùòä îåúø

áòåã ÷éáåõ ðàðñú éìãä
áãéñ÷åè÷ ùéçøøå ðùîä
ðùàøéí ááúéí ùìà éøàå àú ôðéðå
úéðå÷ ÷èï òåáø îìçîä
ðøúé÷ à÷ãç, àîà òí îñëä
ðùàøéí ááúéí ùìà éøàå àú ôðéðå

òåã âàåï âøîðé äîöéà éåã áìé öáòéí
ìîä úîéã äëáåã ðàáã ìàðùéí çìùéí
åîé ôä éèéó ìé ùéù àìåäéí
åìîä äãúééí ðøàéí îñåîîéí?

áòåã ÷éáåõ ðàðñú éìãä
áãéñ÷åè÷ ùéçøøå ðùîä
ðùàøéí ááúéí ùìà éøàå àú ôðéðå
úéðå÷ ÷èï òåáø îìçîä
ðøúé÷ à÷ãç, àîà òí îñëä
ðùàøéí ááúéí ùìà éøàå àú ôðéðå

àéîäåú åàáåú, àúí äøâúí àåúé...


Lyrics submitted by Novartza

àìéîåú song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!