äàí ìäéåú áê îàåäá
æä ëùàðé òöåá òëùéå
åäçìåï îøàä ìé ñúéå
äàí ìäéåú áê îàåäá
æä ëùäìá îøâéù øòá
ëùàú ìà ôä ìéãé

åàí àú øåöä ìôøåç úáøçé
ëé äëì ðåáì àöìé
åàí àú øåöä ìùîåç úáøçé
ëé ëìåí ìà îöçé÷ àåúé

äàí ìäéåú áê îàåäá
æä ëùäôñðúø îùîéò úå
àáì ùéøé ðèåì úé÷ååä
äàí ìäéåú áê îàåäá
æä ëùàðé áåëä òëùéå
åäãîòåú ìà îùîçä

åàí àú øåöä ìôøåç úáøçé
ëé äëì ðåáì àöìé
åàí àú øåöä ìùîåç úáøçé
ëé ëì-ëê îèøéã àåúé
îä æä ìäéåú áê îàåäá


Lyrics submitted by Novartza

äàí ìäéåú áê îàåäá song meanings
Add Your Thoughts

9 Comments

sort form View by:
 • 0
  General Commentwow! I understadn that song perfectly! Great Song!
  RockinRoseon May 08, 2002   Link
 • 0
  General Commenthehe, there are only vowels with dots on top of them....this makes me chuckle
  stump522on May 17, 2002   Link
 • 0
  General Commentlol did someone just make this up?
  *amanda*on May 19, 2002   Link
 • 0
  General Commentwtf is this shit?
  Harvynderon June 08, 2002   Link
 • 0
  General CommentI think maybe this might be a song in Japanese or something and our computers can't show japanese text.

  Either that or a joke. If it is someone has waaay too much time on their hands.
  myhotelyearon May 09, 2003   Link
 • 0
  General CommentYep.. I think myhotelyear's onto something. I looked this up on Yahoo's search engine and this band "Aviv Geffin" kept comin' up. Apparently it's Hebrew or some shit like that. :/
  super_serialon June 27, 2006   Link
 • 0
  General Comment*oops! sorry, I meant "Aviv Geffen". (e instead of i) :P
  super_serialon June 27, 2006   Link
 • 0
  General CommentHaha.

  I interpret this song as a bunch of crap =)

  Lyndz
  ShotgunXXWeddingon June 27, 2006   Link
 • 0
  General CommentI really love this song, its so beautiful and it has such meaningful lyrics. Dont you all think so? =)
  Puzzieon August 04, 2006   Link

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top