àîøå ùäåà äéä áçåø ùì ìéìä
àîøå ùâí äéä ìå öçå÷ îåâæí
ëì áå÷ø ÷í òí ãéëàåï æä âéì ääúáâøåú
ëùäúàôø àîøå ìå àéæä àåîõ
äöáà àîø ìå îùåçøø
àîøå ùæä îä ù÷åøä ëùàúä áà îäëôø

àáì àó àçã ìà àîø
"îùåâò" ìà éâéãå ìå
"îùåâò" ìîä ìà àîøúí ìé
"îùåâò"

àîøå ääúàáãåú ùìå æä âéîé÷
àîøå ùäëðøú æå áãéçä
àîøå ùäåà ëîå îìàê
àîøå ùäåà ùèï
àîøå ùäåà äéä áçåø ùì ìéìä
àîøå ùâí äéä öçå÷ îåâæí
àîøå ùäåà áãéëàåï æä âéì ääúáâøåú

àáì àó àçã ìà àîø
"îùåâò" ìà àîøúí ìé
"îùåâò" àó ôòí ìà éâéãå ìê
"îùåâò"

ìà, ìà àîøúí ìé
"îùåâò"
àó àçã ìà éâéã ìê
"îùåâò"


Lyrics submitted by Novartza

îùåâò song meanings
Add Your Thoughts

2 Comments

sort form View by:
 • 0
  General Comment
  ............................
  Fufuon July 07, 2002   Link
 • 0
  General Comment
  what the hell...?
  Gabion August 28, 2002   Link

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!