ùðéðå ùååéí ôçåú àå éåúø
ø÷ ìê éù òåã èîáì ùùåðà ìãáø
åàäáúé àåúê åäìëúé îîê
ðúú ìé äøâùä ùàó ôòí ìà ðúøàä

àåäá àåúê, àê àú ìà îàåùøú
ùåðà àåúä, áçáì äéà ÷åùøú
øåöä àåúê åìà øåàä àåúê ðìçîú
çåùá ùäéà úôñä åäéà ëáø îúòééôú

ùðéðå ìáã, ø÷ ìê éù ôçãéí
ùäèîáì éáåà åéøàä àåúðå ùåëáéí
åìé éù ëàá, äøàù îñúåáá
åúâéâé ìèîáì ùìà éúòøá

àåäá àåúê, àê àú ìà îàåùøú
ùåðà àåúä, äéà ëì éåí îú÷ùøú
øåöä àåúê åìà øåàä àåúê ðìçîú
çåùá ùäéà úôñä åäéà ëáø îúòééôú

åùðéðå ùååéí


Lyrics submitted by Novartza

ùðéðå ùååéí song meanings
Add Your Thoughts

1 Comment

sort form View by:
  • 0
    General Comment
    ùéø àîéúé... äëì ùéù...
    adidasgirlon May 11, 2002   Link

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!