îúé ðúðù÷? àåäá àåúê ìðöç,
äáàúé ìê ôøçéí, ééï åúôåæéí
îúé ðúðù÷? àú îùäå îéåçã îàåã
åàðé éöéøúé, åòãéï åñîëåúé

îúé ðúðù÷? ãéáøðå ëì äìéìä,
úùå÷ä âãåìä, áîñååä ùì øåîðèé÷ä

áåà ìà ðòùä îæä ñéôåø âãåì
áåà ìà ðòùä îæä ñéôåø âãåì

îúé ðúðù÷? ð÷øò àú äçåìöä îîê,
úòìí äòãéðåú, àîú ÷èðä úòîåã æ÷åôä
àiôñ àðé âåîø, àiôñ äéà ìà äñôé÷ä
òåùä òöîé ðøãí, îúçú äøáä ùúé÷ä

áåà ìà ðòùä îæä ñéôåø âãåì
áåà ìà ðòùä îæä ñéôåø âãåì âãåì âãåì, âãåì, âãåì,
âãåì, âãåì, ÷èï ÷èï ÷èï îàåã


Lyrics submitted by Novartza

îúé ðúðù÷ song meanings
Add Your Thoughts

2 Comments

sort form View by:

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top