[ti:àäåá é÷ø]
[ar:øåðéú ùçø]
[al: ]
[la:he]
[by:Yohi Zucker]
[00:05.81]àäåá é÷ø
[00:09.63]ìà òöøúé àôéìå ìøàåú ëîä æä òåìä ìé
[00:15.36]àäåá é÷ø
[00:19.38]ìà äùàøú âí ìà æéëøåï ùéäéä ìé
[00:24.89]áìéìä ÷ø
[00:26.16]
[00:27.32]äëì éãåò îøàù
[00:28.94]àáì ðùëç îäìá
[00:30.56]ùìàäåá àåúê
[00:32.42]æä ìùìí áëàá
[00:34.75]àäåá é÷ø
[00:36.25]æä ìà àúä ùîùúðä ìé
[00:39.74]
[00:49.29]àäåá é÷ø
[00:59.62]ìà òöøúé àôéìå ìøàåú ëîä æä òåìä ìé
[01:06.90]àäåá é÷ø
[01:08.71]ìà äùàøú âí ìà æéëøåï ùéäéä ìé
[01:14.29]áìéìä ÷ø
[01:16.18]
[01:16.70]äëì éãåò îøàù
[01:18.27]àáì ðùëç îäìá
[01:20.26]ùìàäåá àåúê
[01:22.00]æä ìùìí áëàá
[01:24.11]àäåá é÷ø
[01:26.17]àúä øåàä àú äùìëú
[01:29.87]
[01:30.77]æäå....æîï ììëú
[01:36.69]äæîï ììëú
[01:40.18]æîï ììëú
[01:44.58]äæîï ììëú
[01:52.22]
[01:54.25]
[02:02.31]äëì éãåò îøàù
[02:04.26]àáì ðùëç îäìá
[02:06.24]ùìàäåá àåúê
[02:07.81]æä ìùìí áëàá
[02:10.03]àäåá é÷ø
[02:13.19]àúä øåàä àú äùìëú
[02:16.06]
[02:17.55]æäå....æîï ììëú
[02:22.56]äæîï ììëú
[02:27.21]æîï ììëú
[02:29.83]àäåá é÷ø
[02:36.07]
[02:40.82]äëì éãåò îøàù
[02:42.88]àáì ðùëç îäìá
[02:47.86]àäåá é÷ø
[02:55.80]àää àää àää ää àää
[03:02.97] àää àää àää ää àää
[03:11.36]àäåá é÷ø
[03:15.70]àäåá é÷ø


Lyrics submitted by yohi

Àäåá É÷ø song meanings
Add your thoughts

No Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top
explain