âùí ùì ô÷÷éí éåøã îäùîééí
ëîå ùîôðéä îàä á÷áå÷éí
àìó ëåáòéí ùì çéì äéí áàååéø
çáåøä ùì æîø ãåô÷ú àéæä ùéø
îéùäå ñééí àåìé è÷ñ
îéùäå æëä áäâøìä
ùîééí òîåñéí áæé÷å÷éí
åàðé ùåàì òì îä äçâéâä

åäéãã äéãã
ëôééí ëôééí
ùîç ùîç
ìçééí ìçééí

éù îöòã àå îøúåï äôñé÷å àú äúðåòä
éù ëéðåñ úéøä áàååéø åãôå÷ àéæå úøåòä
ùéí ìðå ñìèéí ôçîéí çîéí áàù
àéæä ìéìä ìéìä èåá çåââéí àú îä ùéù
îéùäå ÷éáì àåìé öì"ù
îéùäå äãìé÷ ìå îùåàä
àéæä îôåøñí ÷éáì òåã ôøñ
åàðé ùåàì òì îä äçâéâä

åäéãã äéãã
ëôééí ëôééí
ùîç ùîç
ìçééí ìçééí


Lyrics submitted by web_jamer

ùîç ùîç ìçééí ìçééí song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Light Up The Sky
Van Halen
The song lyrics were written by the band Van Halen, as they were asked to write a song for the 1979 movie "Over the Edge" starring Matt Dillon. The movie (and the lyrics, although more obliquely) are about bored, rebellious youth with nothing better to do than get into trouble. If you see the movie, these lyrics will make more sense. It's a great movie if you grew up in the 70s/80s you'll definitely remember some of these characters from your own life. Fun fact, after writing the song, Van Halen decided not to let the movie use it.
Album art
Mental Istid
Ebba Grön
This is one of my favorite songs. https://fnfgo.io
Album art
Mountain Song
Jane's Addiction
Jane's Addiction vocalist Perry Farrell gives Adam Reader some heartfelt insight into Jane’s Addiction's hard rock manifesto "Mountain Song", which was the second single from their revolutionary album Nothing's Shocking. Mountain song was first recorded in 1986 and appeared on the soundtrack to the film Dudes starring Jon Cryer. The version on Nothing's Shocking was re-recorded in 1988. "'Mountain Song' was actually about... I hate to say it but... drugs. Climbing this mountain and getting as high as you can, and then coming down that mountain," reveals Farrell. "What it feels to descend from the mountain top... not easy at all. The ascension is tough but exhilarating. Getting down is... it's a real bummer. Drugs is not for everybody obviously. For me, I wanted to experience the heights, and the lows come along with it." "There's a part - 'Cash in now honey, cash in Miss Smith.' Miss Smith is my Mother; our last name was Smith. Cashing in when she cashed in her life. So... she decided that, to her... at that time, she was desperate. Life wasn't worth it for her, that was her opinion. Some people think, never take your life, and some people find that their life isn't worth living. She was in love with my Dad, and my Dad was not faithful to her, and it broke her heart. She was very desperate and she did something that I know she regrets."
Album art
I Can't Go To Sleep
Wu-Tang Clan
This song is written as the perspective of the boys in the street, as a whole, and what path they are going to choose as they get older and grow into men. (This is why the music video takes place in an orphanage.) The seen, and unseen collective suffering is imbedded in the boys’ mind, consciously or subconsciously, and is haunting them. Which path will the boys choose? Issac Hayes is the voice of reason, maybe God, the angel on his shoulder, or the voice of his forefathers from beyond the grave who can see the big picture and are pleading with the boys not to continue the violence and pattern of killing their brothers, but to rise above. The most beautiful song and has so many levels. Racism towards African Americans in America would not exist if everyone sat down and listened to this song and understood the history behind the words. The power, fear, pleading in RZA and Ghostface voices are genuine and powerful. Issac Hayes’ strong voice makes the perfect strong father figure, who is possibly from beyond the grave.
Album art
Magical
Ed Sheeran
How would you describe the feeling of being in love? For Ed Sheeran, the word is “Magical.” in HIS three-minute album opener, he makes an attempt to capture the beauty and delicacy of true love with words. He describes the magic of it all over a bright Pop song produced by Aaron Dessner.