ìôòîéí
áéðé ìáéï òöîé
àðé ùåàìú îä æåøí áúåê ãîé
ìôòîéí
áéðé ìáéï òöîé
àðé ùåàìú îé æåøí áúåê ãîé
àú îé àðé âåøøú äìàä ìúåîé
áãøê äúìåìä ùì òöí ÷éåîé
îåùëú äìàä
îåùëú, îåùëú äìàä
áàåùøé, áæòîé
éåîí, éåîí, éåîí åìéìä
òåã îúðâðú ùôú àéîé

ìôòîéí
áéðé ìáéï òöîé
àðé ùåîòú àú ÷åìå ùì çìåîé
ìôòîéí
áéðé ìáéï òöîé
àðé ùåîòú àú áëéå ùì çìåîé
åäåà ùåàì àåúé áøòã ìùìåîé
åäåà ùåàì äéëï àøöé åîé àðé
àðé îøàä ìå
àðé, àðé, àðé îøàä ìå
úòåãä, äëì øùîé
àáì, àáì, àáì áùîé
òåã îúðâðú ùôú àéîé

ìôòîéí
áéðé ìáéï òöîé
àðé ùåàìú îä æåøí áúåê ãîé
ìôòîéí
áéðé ìáéï òöîé
àðé ùåàìú îé æåøí áúåê ãîé
àú îé àðé âåøøú äìàä ìúåîé
áãøê äúìåìä ùì òöí ÷éåîé
îåùëú äìàä
îåùëú, îåùëú äìàä
áàåùøé, áæòîé
éåîí, éåîí, éåîí åìéìä
òåã îúðâðú ùôú àéîé
òåã îúðâðú ùôú àéîé

îåùëú, îåùëú äìàä
áàåùøé, áæòîé
éåîí, éåîí, éåîí åìéìä
òåã îúðâðú ùôú àéîé

îåùëú, îåùëú äìàä...
éåîí éåîí, éåîí åìéìä...


Lyrics submitted by Novartza

ùôú àéîé song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!