ìà øåöä ìéôåì òì øâò äáì, øâò ùèåú
ìà øåöä àåúê éåøä îéìéí áìé îùîòåú
ìà øåöä ùåá éí ñåòø áìé ùôì àå âéàåú

ìà øåöä àá÷ ãøëéí îñúéø àú öòãé
ìà øåöä ìùúå÷ éåúø îôçã îéìåúé
ìà øåöä ìáòåø úîéã áìé îéí òì ôðé

øåöä àåúê ôùåè, öéôåø úìåéä òì çåè
òì çåè ùì àäáä, ìçéåú åìà ìîåú
øåöä àåúê ôùåè, öéôåø úìåéä òì çåè
òì çåè ùì àäáä, ìçéåú åìà ìîåú

ìà øåöä ù÷éòåú ëùòåã äùîù îàéøä
ìà øåöä ìãòú ìîä èåá äåôê ìøò
ìà øåöä ìéùåï ìáã áúåê îéèä ÷øä

øåöä àåúê ôùåè, öéôåø úìåéä òì çåè
òì çåè ùì àäáä, ìçéåú åìà ìîåú
øåöä àåúê ôùåè, öéôåø úìåéä òì çåè
òì çåè ùì àäáä, ìçéåú åìà ìîåú

øåöä àåúê ôùåè, öéôåø úìåéä òì çåè
òì çåè ùì àäáä, ìçéåú åìà ìîåú
øåöä àåúê ôùåè, öéôåø úìåéä òì çåè
òì çåè ùì àäáä, ìçéåú åìà ìîåú

(ìçéåú... ìçéåú...)


Lyrics submitted by Novartza

ìçéåú song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Spirit Within
Bertoldi Brothers
Warren wanted a Beach Boys thing for this one, and Carl Wilson and Billy Hinsche came in, with Carl arranging the vocal parts. The other harmony vocalists (credited as the "Gentlemen Boys") were Jackson Browne, J.D. Souther, Zevon's longtime backers Waddy Wachtel and Jorge Calderon, and Linda Rondstadt/Stone Poneys guitarist Kenny Edwards.
Album art
Corpse I Fell In Love With
Gadjits, The
He reuses the verse melody from the previous album's "Dirty Little Religion", the topics of the verses are all over the place, and he packs too many words into one line (goes to show...) and too few in another (it's pretty hard to find), and rhymes "Henley Regatta" with "Persona non grata", but gets away with it all as only he could.
Album art
Show Me a Little Shame
Ben Harper & the Innocent Criminals
He certainly did earn that reputation.
Album art
Fortnight
Taylor Swift
The song 'Fortnight' by Taylor Swift and Post Malone tells a story about strong feelings, complicated relationships, and secret wishes. It talks about love, betrayal, and wanting someone who doesn't feel the same. The word 'fortnight' shows short-lived happiness and guilty pleasures, leading to sadness. It shows how messy relationships can be and the results of hiding emotions. “I was supposed to be sent away / But they forgot to come and get me,” she kickstarts the song in the first verse with lines suggesting an admission to a hospital for people with mental illnesses. She goes in the verse admitting her lover is the reason why she is like this. In the chorus, she sings about their time in love and reflects on how he has now settled with someone else. “I took the miracle move-on drug, the effects were temporary / And I love you, it’s ruining my life,” on the second verse she details her struggles to forget about him and the negative effects of her failure. “Thought of callin’ ya, but you won’t pick up / ‘Nother fortnight lost in America,” Post Malone sings in the outro.
Album art
Fast Car
Tracy Chapman
"Fast car" is kind of a continuation of Bruce Springsteen's "Born to Run." It has all the clawing your way to a better life, but in this case the protagonist never makes it with her love; in fact she is dragged back down by him. There is still an amazing amount of hope and will in the lyrics; and the lyrics themselve rank and easy five. If only music was stronger it would be one of those great radio songs that you hear once a week 20 years after it was released. The imagery is almost tear-jerking ("City lights lay out before us", "Speeds so fast felt like I was drunk"), and the idea of starting from nothing and just driving and working and denigrating yourself for a chance at being just above poverty, then losing in the end is just painful and inspiring at the same time.