áéåí åáìéìä
àðé áîöá àéåí,
îçëä ìê ìîòìä,
ðøãí áìé ìéùåï.

àú ìà îèìôðú,
àú ìà îâìä øöåï
ìäáéà ìé úåòìú,
ìîðåò àñåï.

ôæîåï:
ìà øöéú ìáåà àúîåì,
àîøú ùéù ìê òðééðéí.
æä ùàú ôåâòú áé
æä öòø áòìé çééí.

ãô÷úé áãìú,
òðéú ùàú ìà ðîöàú.
àú áèç æåëøú,
÷áòðå ìñøè.

éìãä îñåãøú,
òùéú ùéäéä ìê èåá.
éù ãáù áëååøú,
åéù ìê àú éò÷á.

ôæîåï:
ëîä æîï àôùø ìçìåí
åìà ìâòú ø÷ ìøàåú.
äîöôåï ùìê ù÷è,
ùìé äåìê îëåú.

ôæîåï:
ìà øöéú ìáåà àúîåì...

áéåí åáìéìä
àðé áîöá àéåí,
îçëä ìê ìîòìä,
ðøãí áìé ìéùåï.

àú ìà îèìôðú,
àú ìà îâìä øöåï
ìäáéà ìé úåòìú,
ìîðåò àñåï.


Lyrics submitted by Novartza

áéåí åáìéìä song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!