îäøâò äøàùåï àúä îøâéù ù÷åó
äï ãøëê øåàéí, àúä ìà ðøàä
éù ìê ðùîä, ëáø ìà ðùàø âåó
ëï, äí òåùéí àåúê ù÷åó îäúçìä

áï òùø ðçúú îöôåï àôøé÷ä
åäøé ìà ÷åó àúä, àìà àãí
ìîãáø àúä ðæø÷, àåîøéí: æäå áéúê
åîï äâåó äåìê àåæì äãí...

æä ìà òðééï ùì ÷åùé, âí ìà ùì ôøðñä
òðééí äï éù áëì î÷åí ìøåá
àúä ôùåè ù÷åó ëé äí òåùéí àåúê ëæä
åæä òðééï ùì çåñø öáò èåá

îäøâò äøàùåï àúä îøâéù ù÷åó
äí ãøëê øåàéí, àúä ìà ðøàä
éù ìê ðùîä, ëáø ìà ðùàø âåó
ëï, äí òåùéí àåúê ù÷åó îäúçìä

ðæø÷ îáéú äñôø, îåøç÷ ìôðéîéä
åîîåñã ãúé ìéùéáä
ù÷åó ëîå ðäø, äí ìà øåàéí àåúê
îçìé÷ áéï äãôéí ùì úìîåãê

îáéè áê àáéê, òéðéå îòåøôìåú
âí äåà àåúê äôñé÷ îæîï ì÷ìåè
ùå÷ò áòöîå åìà îåöà ãáø
ëé âí ãøëå àôùø òëùéå ìøàåú

îäøâò äøàùåï àúä îøâéù ù÷åó
äí ãøëê øåàéí, àúä ìà ðøàä
éù ìê ðùîä, ëáø ìà ðùàø âåó
ëï, äí òåùéí àåúê ù÷åó îäúçìä


Lyrics submitted by Novartza

ù÷åó song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Ave Grave
Thee More Shallows
So this has been.my favorite song of OTEP's since it came out in 2004, and I always thought it was a song about a child's narrative of suffering in an abusive Christian home. But now that I am revisiting the lyrics, I am seeing something totally new. This song could be gospel of John but from the perspective of Jesus. Jesus was NOT having a good time up to and during the crucifixion. Everyone in the known world at the time looked to him with fear, admiration or disgust and he was constantly being asked questions. He spoke in "verses, prophesies and curses". He had made an enemy of the state, and believed the world was increasingly wicked and fallen from grace, or that he was in the "mouth of madness". The spine of atlas is the structure that allows the titan to hold the world up. Jesus challenged the state and in doing so became a celebrated resistance figure. It also made him public enemy #1. All of this happened simply because he was doing his thing, not because of any agenda he had or strategy. And then he gets scourged (storm of thorns) There are some plot holes here but I think it's an interesting interpretation.
Album art
Siberian Kiss
Glassjaw
its amazing how far music can come.. 24 years after it released and its one of the most heartfelt songs ive heard
Album art
The Spy
Doors, The
Like a lot of the other comments are saying, I think this mainly about voyeurism. If the song was about his girlfriend, then why would he use the word spy. If you are a spy it means you shouldn't be caught, that is kind of the whole point, and if you are a voyeur, the whole point of the pleasure you get from it, is the fact that the other people don't know you are watching them. See a bit of a connection there?
Album art
when rules change
Life in Your Way
High life
Album art
Bron-Y-Aur Stomp
Led Zeppelin
This is about bronies. They communicate by stomping.