ñøèé àäáä òí ñåó èåá
ùîå÷øðéí áìéìåú äçåøó
äéúä øâéìä ìøàåú
òåã îàæ ùäéúä éìãä

äéà âãìä åòáøä ãéøåú
ëì çåãù, àí éù àå àéï öåøê
æä äéä áâììê, åàúä
ìà éãòú îæä ãáø

åòéðéä äëçåìåú îæéìåú ãîòåú
àúä ìà îàîéï åìà áà ìøàåú
åëì äøçåáåú áìéì çåøó ðåâä
øé÷éí ëîå àöìä, ëé àúä ìà áà

äéà öåç÷ú, áåëä
äéà àåäáú àåúê
åàúä ìà áà...

äéà öåç÷ú, áåëä
àåäáú àåúê
ëîå áñøèé àäáä...

ìôòîéí éù èøâãéåú, áòéúåðéí
åùåèøéí áîãé éåí çå÷øéí ëéååðéí
àê ò÷áåú àäáä àéï áàáðéí
ø÷ àöìä, ëé àúä ìà áà

åòéðéä äëçåìåú îæéìåú ãîòåú
àúä ìà îàîéï åìà áà ìøàåú
åëì äøçåáåú áìéì çåøó ðåâä
øé÷éí ëîå àöìä, ëé àúä ìà áà

äéà öåç÷ú, áåëä
àåäáú àåúê
åàúä ìà áà...

äéà öåç÷ú, áåëä
àåäáú àåúê
ëîå áñøèé àäáä...

åòéðéä äëçåìåú îæéìåú ãîòåú...


Lyrics submitted by Novartza

ñøèé àäáä song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Fast Car
Tracy Chapman
"Fast car" is kind of a continuation of Bruce Springsteen's "Born to Run." It has all the clawing your way to a better life, but in this case the protagonist never makes it with her love; in fact she is dragged back down by him. There is still an amazing amount of hope and will in the lyrics; and the lyrics themselve rank and easy five. If only music was stronger it would be one of those great radio songs that you hear once a week 20 years after it was released. The imagery is almost tear-jerking ("City lights lay out before us", "Speeds so fast felt like I was drunk"), and the idea of starting from nothing and just driving and working and denigrating yourself for a chance at being just above poverty, then losing in the end is just painful and inspiring at the same time.
Album art
Dreamwalker
Silent Planet
I think much like another song “Anti-Matter” (that's also on the same album as this song), this one is also is inspired by a horrifying van crash the band experienced on Nov 3, 2022. This, much like the other track, sounds like it's an extension what they shared while huddled in the wreckage, as they helped frontman Garrett Russell stem the bleeding from his head wound while he was under the temporary effects of a concussion. The track speaks of where the mind goes at the most desperate & desolate of times, when it just about slips away to all but disconnect itself, and the aftermath.
Album art
Magical
Ed Sheeran
How would you describe the feeling of being in love? For Ed Sheeran, the word is “Magical.” in HIS three-minute album opener, he makes an attempt to capture the beauty and delicacy of true love with words. He describes the magic of it all over a bright Pop song produced by Aaron Dessner.
Album art
Blue
Ed Sheeran
“Blue” is a song about a love that is persisting in the discomfort of the person experiencing the emotion. Ed Sheeran reflects on love lost, and although he wishes his former partner find happiness, he cannot but admit his feelings are still very much there. He expresses the realization that he might never find another on this stringed instrumental by Aaron Dessner.
Album art
Punchline
Ed Sheeran
Ed Sheeran sings about missing his former partner and learning important life lessons in the process on “Punchline.” This track tells a story of battling to get rid of emotions for a former lover, whom he now realized might not have loved him the same way. He’s now caught between accepting that fact and learning life lessons from it and going back to beg her for another chance.