÷ç àåúé àìéê, çá÷ àåúé çæ÷
÷ç àåúé àìéê, àéï ìé ëåç ìîùç÷
÷ç àåúé àìéê, ìèó àåúé ìéùåï
÷ç àåúé ëê

æä ëîä éîéí ùàéï áé îðåçä
÷ç àåúé àìéê, ø÷ àéúê àðé ùîçä
÷ç àåúé àìéê, ãé ìùàåì ùàìåú
÷ç àåúé ëê

éù òððéí ëáãéí áùîéí
éù îäåîåú áéøåùìéí
éù àðùéí äåìëéí áùðééí ùðééí ùðééí
åçñø ìé àéúê, çñø ìé áéú áòéø

÷ç àåúé àìéê, àì úáèéç ìé ãáø
÷ç àåúé àìéê, òã äáå÷ø òã îçø
÷ç àåúé àìéê, ìèó àåúé ìéùåï
÷ç àåúé ëê

æä ëîä éîéí àéù îùðéðå ìà öåç÷
÷ç àåúé àìéê, ìà àëôú ìé îé öåã÷
÷ç àåúé àìéê, ìèó àåúé ìéùåï
÷ç àåúé ëê

éù òððéí ëáãéí áùîéí
éù îäåîåú áéøåùìéí
éù àðùéí äåìëéí áùðééí ùðééí ùðééí
åçñø ìé àéúê, çñø ìé áéú áòéø

÷ç àåúé ÷ç àåúé ÷ç àåúé ëê úé÷ç úé÷ç úé÷ç...


Lyrics submitted by Novartza

÷ç àåúé ëê song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!