ùéø ìé ôùåè
ëîå äéí, ëîå äòõ, ëîå äàáï
ùéø ìé ôùåè
ëîå äéí, äòõ, äàáï

ùéø
ùéâò áé ð÷é
ùéùøåó àåúé äù÷è
ùéáìò àåúé
àîéúé

ùéø
ùéâò áé ð÷é
ùéùøåó àåúé äù÷è
ùëì îé ùùåîò éøâéù àéúé

ùéùîòå àìä ùäìéìä
éùðéí
ëé àðé ëàï òøä
áòéðééí ô÷åçåú
àì ä÷éø

æä äáéú
ùòåîã ëáø ùðéí
áéï àåúí äáúéí
äåà éçéã

åéãòúé
ùàéù ìà éçæéø
åøöéúé
ìæëåø àú äùéø

ùéâò áé ð÷é
ùéùøåó àåúé äù÷è
ùéáìò àåúé
àîéúé

ùéø
ùéâò áé ð÷é
ùéùøåó àåúé äù÷è
ùëì îé ùùåîò éøâéù àéúé

ùéùîòå àìä ùäìéìä
îôìéâéí
àðééú îìàëéí
áéí äðöçé,
äúîéã

æä äáéú
ùòåîã ëáø ùðéí
áéï àåúí äáúéí
äåà éçéã

åéãòúé
ùàéù ìà éçæéø
åøöéúé
ìæëåø àú äùéø

ùéâò áé ð÷é
ùéùøåó àåúé äù÷è
ùéáìò àåúé
àîéúé

ùéø
ùéâò áé ð÷é
ùéùøåó àåúé äù÷è
ùëì îé ùùåîò éøâéù àéúé

ù/éùîòå àìä ùäìéìä
àìä ùìîòìä....


Lyrics submitted by Novartza

ùéø song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!