òì ñéøä áîôøõ, îòì çåì ðåöõ
îâéòéí ìðùé÷ä, îáèéçéí òã àéï ÷õ
ùçó ãåàä, âì ÷åöó ÷åðëéä
ãâ ÷åôõ, îçùáä ð÷éä
ùàìä öòéøä ùìà îçôùú úùåáä

÷öú òåðù, ÷öú çåôù, ÷öú æëø, ÷öú ð÷áä
äçåîøéí ùîäí òùåéä àäáä

ðùåàéí ëáø ùðéí, àðçðå ùåðéí
îçôùéí äæéä, îâæéîéí áùúéä
úìåééí æä áæå òì àåúå ä÷åìá
åäðä àú ùåá îáéèä áé òëùéå
ëîå çéä áëìåáä

÷öú òåðù, ÷öú çåôù, ÷öú æëø, ÷öú ð÷áä
äçåîøéí ùîäí òùåéä àäáä

éåùáéí ùòåú åùåú÷éí
îåì äàù, åùåøãéí
îä éù ìãáø, ùìåùä éìãéí
äâãåì ëáø äåìê ìöáà...

÷öú òåðù, ÷öú çåôù, ÷öú æëø, ÷öú ð÷áä...

÷öú òåðù, ÷öú çåôù, ÷öú æëø, ÷öú ð÷áä
äçåîøéí ùîäí òùåéä àäáä...


Lyrics submitted by Novartza

äçåîøéí ùîäí òùåéä äàäáä song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!