òì ñéøä áîôøõ, îòì çåì ðåöõ
îâéòéí ìðùé÷ä, îáèéçéí òã àéï ÷õ
ùçó ãåàä, âì ÷åöó ÷åðëéä
ãâ ÷åôõ, îçùáä ð÷éä
ùàìä öòéøä ùìà îçôùú úùåáä

÷öú òåðù, ÷öú çåôù, ÷öú æëø, ÷öú ð÷áä
äçåîøéí ùîäí òùåéä àäáä

ðùåàéí ëáø ùðéí, àðçðå ùåðéí
îçôùéí äæéä, îâæéîéí áùúéä
úìåééí æä áæå òì àåúå ä÷åìá
åäðä àú ùåá îáéèä áé òëùéå
ëîå çéä áëìåáä

÷öú òåðù, ÷öú çåôù, ÷öú æëø, ÷öú ð÷áä
äçåîøéí ùîäí òùåéä àäáä

éåùáéí ùòåú åùåú÷éí
îåì äàù, åùåøãéí
îä éù ìãáø, ùìåùä éìãéí
äâãåì ëáø äåìê ìöáà...

÷öú òåðù, ÷öú çåôù, ÷öú æëø, ÷öú ð÷áä...

÷öú òåðù, ÷öú çåôù, ÷öú æëø, ÷öú ð÷áä
äçåîøéí ùîäí òùåéä àäáä...


Lyrics submitted by Novartza

äçåîøéí ùîäí òùåéä äàäáä song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Standing On The Edge Of Summer
Thursday
In regards to the meaning of this song: Before a live performance on the EP Five Stories Falling, Geoff states “It’s about the last time I went to visit my grandmother in Columbus, and I saw that she was dying and it was the last time I was going to see her. It is about realizing how young you are, but how quickly you can go.” That’s the thing about Geoff and his sublime poetry, you think it’s about one thing, but really it’s about something entirely different. But the lyrics are still universal and omnipresent, ubiquitous, even. So relatable. That’s one thing I love about this band. I also love their live performances, raw energy and Geoff’s beautiful, imperfectly perfect vocals. His voice soothes my aching soul.
Album art
Dreamwalker
Silent Planet
I think much like another song “Anti-Matter” (that's also on the same album as this song), this one is also is inspired by a horrifying van crash the band experienced on Nov 3, 2022. This, much like the other track, sounds like it's an extension what they shared while huddled in the wreckage, as they helped frontman Garrett Russell stem the bleeding from his head wound while he was under the temporary effects of a concussion. The track speaks of where the mind goes at the most desperate & desolate of times, when it just about slips away to all but disconnect itself, and the aftermath.
Album art
Mountain Song
Jane's Addiction
Jane's Addiction vocalist Perry Farrell gives Adam Reader some heartfelt insight into Jane’s Addiction's hard rock manifesto "Mountain Song", which was the second single from their revolutionary album Nothing's Shocking. Mountain song was first recorded in 1986 and appeared on the soundtrack to the film Dudes starring Jon Cryer. The version on Nothing's Shocking was re-recorded in 1988. "'Mountain Song' was actually about... I hate to say it but... drugs. Climbing this mountain and getting as high as you can, and then coming down that mountain," reveals Farrell. "What it feels to descend from the mountain top... not easy at all. The ascension is tough but exhilarating. Getting down is... it's a real bummer. Drugs is not for everybody obviously. For me, I wanted to experience the heights, and the lows come along with it." "There's a part - 'Cash in now honey, cash in Miss Smith.' Miss Smith is my Mother; our last name was Smith. Cashing in when she cashed in her life. So... she decided that, to her... at that time, she was desperate. Life wasn't worth it for her, that was her opinion. Some people think, never take your life, and some people find that their life isn't worth living. She was in love with my Dad, and my Dad was not faithful to her, and it broke her heart. She was very desperate and she did something that I know she regrets."
Album art
Punchline
Ed Sheeran
Ed Sheeran sings about missing his former partner and learning important life lessons in the process on “Punchline.” This track tells a story of battling to get rid of emotions for a former lover, whom he now realized might not have loved him the same way. He’s now caught between accepting that fact and learning life lessons from it and going back to beg her for another chance.
Album art
Head > Heels
Ed Sheeran
“Head > Heels” is a track that aims to capture what it feels like to experience romance that exceeds expectations. Ed Sheeran dedicates his album outro to a lover who has blessed him with a unique experience that he seeks to describe through the song’s nuanced lyrics.