ìôòîéí òððéí ùì ãîòåú áøàùê îöèáøéí
åàúä äâàä èåîï àú øàùê åáåëä

àí îèåñ ùì ôçãéí åçééí ùì òöáåú
ðåçú òì äîåç
äåà òåã îòè éèåñ
àí äôëú ìàáéø ììà ëåç
úøã ÷öú îäñåñ

ôúøåï ìà úîöà úðå ìé ùîçä åà÷ðä
àéôä àú? àéôä àú?
àäáúðå æåøîú ìàè

øçå÷ä úì àáéá
å÷øá äàáéá
àñåø ìùëåç
äâéò æîï éôä
àí ìà øåàéí àú äñåó
ðñä ì÷çú éîéðä
áñåó àúä úøàä

ëï, ìôòîéí
æä ÷åøä ìôòîéí.


Lyrics submitted by Novartza

ìôòîéí song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Grand Theft Auto
Insane Ian
The way this song speaks to me🥺🥺when I sing it I feel like I relate
Album art
Techno Ted
Audioslave
Techno Ted may be a person who caused Chris incredible emotional pain & trepidation as well as moments of peace & happiness but now is removed and awaiting his fate. Darling may be a different person who is also free of him and can live her life free of Ted's tyranny. "In between all the laughing, and daydreams ... lies: a desert of truth" Lies are like a desert or the omission of Truth: Where there were Lies then Truth was absent. The song, "Techno Ted", may be a cathartic celebration of the downfall of this person.
Album art
Fortnight
Taylor Swift
The song 'Fortnight' by Taylor Swift and Post Malone tells a story about strong feelings, complicated relationships, and secret wishes. It talks about love, betrayal, and wanting someone who doesn't feel the same. The word 'fortnight' shows short-lived happiness and guilty pleasures, leading to sadness. It shows how messy relationships can be and the results of hiding emotions. “I was supposed to be sent away / But they forgot to come and get me,” she kickstarts the song in the first verse with lines suggesting an admission to a hospital for people with mental illnesses. She goes in the verse admitting her lover is the reason why she is like this. In the chorus, she sings about their time in love and reflects on how he has now settled with someone else. “I took the miracle move-on drug, the effects were temporary / And I love you, it’s ruining my life,” on the second verse she details her struggles to forget about him and the negative effects of her failure. “Thought of callin’ ya, but you won’t pick up / ‘Nother fortnight lost in America,” Post Malone sings in the outro.
Album art
Mental Istid
Ebba Grön
This is one of my favorite songs. https://fnfgo.io
Album art
Dreamwalker
Silent Planet
I think much like another song “Anti-Matter” (that's also on the same album as this song), this one is also is inspired by a horrifying van crash the band experienced on Nov 3, 2022. This, much like the other track, sounds like it's an extension what they shared while huddled in the wreckage, as they helped frontman Garrett Russell stem the bleeding from his head wound while he was under the temporary effects of a concussion. The track speaks of where the mind goes at the most desperate & desolate of times, when it just about slips away to all but disconnect itself, and the aftermath.