ìôòîéí òððéí ùì ãîòåú áøàùê îöèáøéí
åàúä äâàä èåîï àú øàùê åáåëä

àí îèåñ ùì ôçãéí åçééí ùì òöáåú
ðåçú òì äîåç
äåà òåã îòè éèåñ
àí äôëú ìàáéø ììà ëåç
úøã ÷öú îäñåñ

ôúøåï ìà úîöà úðå ìé ùîçä åà÷ðä
àéôä àú? àéôä àú?
àäáúðå æåøîú ìàè

øçå÷ä úì àáéá
å÷øá äàáéá
àñåø ìùëåç
äâéò æîï éôä
àí ìà øåàéí àú äñåó
ðñä ì÷çú éîéðä
áñåó àúä úøàä

ëï, ìôòîéí
æä ÷åøä ìôòîéí.


Lyrics submitted by Novartza

ìôòîéí song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!