éù îðâéðä
ùîçëä áçåùê ÷øá
éù îðâéðä
ùîçëä áçåùê àåøá

æàú îðâéðä ùìà ðøâòú
åäéà áëì ðéîé ðåâòú
àê àú ñåôä àéðé éåãòú
äéà òåìä áúåê îåçé
äéà òåìä áòì ëåøçé

äéà ÷åáòú
àú ãøëé, àú îçùáúé
äéà úåáòú
àú ìéáé, àú ðùîúé
îðâéðä, îðâéðú îåúé
åúîéã äéà îìååä àåúé

áãîé, áøàùé, áðôùé...

éù îðâéðä
éù îðâéðä áçãø ä÷ø
éù îðâéðä
ùîîúéðä áù÷è äîø

æàú îðâéðä ùìà ðøâòú
åäéà áëì ðéîé ðåâòú
àê àú ñåôä àéðé éåãòú
äéà òåìä áúåê îåçé
äéà òåìä áòì ëåøçé

äéà ÷åáòú
àú ãøëé, àú îçùáúé
äéà úåáòú
àú ìéáé, àú ðùîúé
îðâéðä, îðâéðú îåúé
åúîéã äéà îìååä àåúé

àåå... àåå... àååå...

îðâéðä, îðâéðú îåúé
åúîéã äéà îìååä àåúé

àåå... àåå... àååå...

éù îðâéðä ùîçëä áçåùê ÷øá


Lyrics submitted by Novartza

éù îðâéðä song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!