äéìãåú ùì äòåìí
òåã úåòä ìä áñéôåø éùï
æä ñéôåø ùì ëì àçã
éìãéí äåìëéí áéòø òã

àúí æåëøéí, àçã ääåøéí
äùàéø áéòø ùáéì ôéøåøéí
öéôåøéí àëìå àåúí
äéìãéí àéáãå àú ãøëí

ãøê éòø, ãøê æîï
éâìå ãáøéí òì òöîí

äéìãåú ùì äòåìí
äéà ëîå àé ÷èï áàîöò éí
æä ñéôåø ùì ëì àãí
ìà ëì ëê îæîï äééðå ùí

æåëøéí ôðéí, æåëøéí î÷åîåú
ùîåú çáøéí, åùîåú îìçîåú
äùðéí àñôå àåúí
äúîåðåú îùí åîëàï

ãøê öòø, ãøê æîï
äãáøéí çåæøéí òì òöîí

àúí æåëøéí, àçã ääåøéí
äùàéø áéòø ùáéì ôéøåøéí
öéôåøéí àëìå àåúí
äéìãéí àéáãå àú ãøëí
öéôåøéí àëìå àåúí
äéìãéí àéáãå àú ãøëí

ãøê öòø, ãøê æîï
äãáøéí çåæøéí òì òöîí


Lyrics submitted by Novartza

äéìãåú ùì äòåìí song meanings
Add Your Thoughts

1 Comment

sort form View by:
  • 0
    General Comment

    Another Joke?

    See There's a lot of them I have no idea what they are. They appear in the random lyric section a lot

    NtoTheDrkon April 29, 2002   Link

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!