áúåê ìéìä ùìê
ìà îöàúé ãøëéí àéê ìçæåø
àéê îîðé àìéê ìáøåç
åéåãò òëùéå
ùâåøùúé îúåê äùîéí ùìê
ùéåúø ìà úøöé ìñìåç

ëùìéìåú ùìðå ëáåéé ëåëáéí
äìéìåú ùìðå áìé àìåäéí

áúåê ìéìä ùìê
ìà äéúä éùåòä, åîéìéí
ìà çéôå òì ãîîä áòéðééê
àðé ùåá îðñä
ìôøåò çåáåú áéãééí øé÷åú, ìäéåú
äùú÷ôåú ùìê òì äîéí

àù àì àù
âåó àì âåó
æä ëì îä ùçùåá
åøåöä ø÷ ìâòú áê ùåá

àù àì àù
âåó àì âåó
æä ëì îä ùçùåá
åøåöä ø÷ ìâòú áê ùåá

áúåê ìéìä ùìê
ìà îöàúé ãøëéí àéê ìçæåø
àéê îîðé àìéê ìáøåç
åéåãò òëùéå
ùâåøùúé îúåê äùîéí ùìê, åéåãò
ùéåúø ìà úøöé ìñìåç

ëùìéìåú ùìðå ëáåéé ëåëáéí
äìéìåú ùìðå áìé àìåäéí

àù àì àù
âåó àì âåó
æä ëì îä ùçùåá
åøåöä ø÷ ìâòú áê ùåá

àù àì àù
âåó àì âåó
æä ëì îä ùçùåá
åøåöä ø÷ ìâòú áê ùåá


Lyrics submitted by Novartza

äìéìåú ùìðå song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Fast Car
Tracy Chapman
"Fast car" is kind of a continuation of Bruce Springsteen's "Born to Run." It has all the clawing your way to a better life, but in this case the protagonist never makes it with her love; in fact she is dragged back down by him. There is still an amazing amount of hope and will in the lyrics; and the lyrics themselve rank and easy five. If only music was stronger it would be one of those great radio songs that you hear once a week 20 years after it was released. The imagery is almost tear-jerking ("City lights lay out before us", "Speeds so fast felt like I was drunk"), and the idea of starting from nothing and just driving and working and denigrating yourself for a chance at being just above poverty, then losing in the end is just painful and inspiring at the same time.
Album art
Gentle Hour
Yo La Tengo
This song was originally written by a guy called Peter Gutteridge. He was one of the founders of the "Dunedin Sound" a musical scene in the south of New Zealand in the early 80s. From there it was covered by "The Clean" one of the early bands of that scene (he had originally been a member of in it's early days, writing a couple of their best early songs). The Dunedin sound, and the Clean became popular on american college radio in the mid to late 80s. I guess Yo La Tengo heard that version. Great version of a great song,
Album art
When We Were Young
Blink-182
This is a sequel to 2001's "Reckless Abandon", and features the band looking back on their clumsy youth fondly.
Album art
Magical
Ed Sheeran
How would you describe the feeling of being in love? For Ed Sheeran, the word is “Magical.” in HIS three-minute album opener, he makes an attempt to capture the beauty and delicacy of true love with words. He describes the magic of it all over a bright Pop song produced by Aaron Dessner.
Album art
Page
Ed Sheeran
There aren’t many things that’ll hurt more than giving love a chance against your better judgement only to have your heart crushed yet again. Ed Sheeran tells such a story on “Page.” On this track, he is devastated to have lost his lover and even more saddened by the feeling that he may never move on from this.