ìôòîéí öåç÷ú, ëëä ñúí
äéà ôùåè ëæàú, ðåòä ùì äéí
âí ëùäéà áéçã, äéà úîéã ìáã
ðåòä ùì òöîä, åùì àó àçã

áåàé äðä ðåòä, ðùá òì äçåì
äöãôéí åøåãéí åäéí âãåì
îñáéá ùîéí åòåìí
åáàîöò ðåòä ùì äéí

ðòìîä éåîééí, îé øàä
àéôä äéà öåã÷ú, åîúé èåòä
äéà á÷öä äîæç, àéï îä ìòùåú
ëùòã ëìåú äàåô÷ ìà øåàéí ñôéðåú

äùéòø ùìä îúðåôó áøåç
éù ìä áù÷éú ñôø åúôåç
éù ìä ðèéä áìé ñéáä ìñáåì
ðåòä ùì ùîéí, ðåòä áëçåì

åäâìéí éåøãéí òåìéí
åòððéí ëúåîéí ñâåìéí
åäù÷éòä ëì ëê ëçåìä
àôùø ìèáåò
åìà ìùîåò
ùéø òì ðåòä

ìôòîéí öåç÷ú, ëëä ñúí
äéà ôùåè ëæàú, ðåòä ùì äéí


Lyrics submitted by Novartza

ðåòä ùì äéí song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Ave Grave
Thee More Shallows
So this has been.my favorite song of OTEP's since it came out in 2004, and I always thought it was a song about a child's narrative of suffering in an abusive Christian home. But now that I am revisiting the lyrics, I am seeing something totally new. This song could be gospel of John but from the perspective of Jesus. Jesus was NOT having a good time up to and during the crucifixion. Everyone in the known world at the time looked to him with fear, admiration or disgust and he was constantly being asked questions. He spoke in "verses, prophesies and curses". He had made an enemy of the state, and believed the world was increasingly wicked and fallen from grace, or that he was in the "mouth of madness". The spine of atlas is the structure that allows the titan to hold the world up. Jesus challenged the state and in doing so became a celebrated resistance figure. It also made him public enemy #1. All of this happened simply because he was doing his thing, not because of any agenda he had or strategy. And then he gets scourged (storm of thorns) There are some plot holes here but I think it's an interesting interpretation.
Album art
Grand Theft Auto
Insane Ian
The way this song speaks to me🥺🥺when I sing it I feel like I relate
Album art
Techno Ted
Audioslave
Techno Ted may be a person who caused Chris incredible emotional pain & trepidation as well as moments of peace & happiness but now is removed and awaiting his fate. Darling may be a different person who is also free of him and can live her life free of Ted's tyranny. "In between all the laughing, and daydreams ... lies: a desert of truth" Lies are like a desert or the omission of Truth: Where there were Lies then Truth was absent. The song, "Techno Ted", may be a cathartic celebration of the downfall of this person.
Album art
Fortnight
Taylor Swift
The song 'Fortnight' by Taylor Swift and Post Malone tells a story about strong feelings, complicated relationships, and secret wishes. It talks about love, betrayal, and wanting someone who doesn't feel the same. The word 'fortnight' shows short-lived happiness and guilty pleasures, leading to sadness. It shows how messy relationships can be and the results of hiding emotions. “I was supposed to be sent away / But they forgot to come and get me,” she kickstarts the song in the first verse with lines suggesting an admission to a hospital for people with mental illnesses. She goes in the verse admitting her lover is the reason why she is like this. In the chorus, she sings about their time in love and reflects on how he has now settled with someone else. “I took the miracle move-on drug, the effects were temporary / And I love you, it’s ruining my life,” on the second verse she details her struggles to forget about him and the negative effects of her failure. “Thought of callin’ ya, but you won’t pick up / ‘Nother fortnight lost in America,” Post Malone sings in the outro.
Album art
Mental Istid
Ebba Grön
This is one of my favorite songs. https://fnfgo.io