äîáè ùìê äåà àù ÷øä
àéùä æøä
àéê ùàú îúáåððú ãøëé
äàäáä ùìê ëì ëê îøä
îéèä ñúåøä
îæëéøä àéê ôìùú ìúåëé
ëùòöîúé òéðééí
ðéñéúé ìùååà
ìäæåú àú ôðéê

øéç àá÷ áùòøê
àôìåìéú îáèê
åöéìå ùì éåí ÷éõ
äåìê åãåòê

èòí äãí ùì öçå÷ê
àåø äãáù ùì âåôê
åöéìå ùì éåí ÷éõ
äåìê åãåòê

äëéòåø îåùì áøçåáåú
áçìåðåú
îùú÷ôéí òððéí àôìéí
îçôù àåúê áëì î÷åí
àåìé ôúàåí
úéååìãé ìúåê øâò î÷øé
âòâåò éùï
ëîå öìéì ìà îëååï
ìà ðåúï ìé îðåç

øéç àá÷ áùòøê...


Lyrics submitted by Novartza

öéìå ùì éåí ÷éõ song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Cajun Girl
Little Feat
Overall about difficult moments of disappointment and vulnerability. Having hope and longing, while remaining optimistic for the future. Encourages the belief that with each new morning there is a chance for things to improve. The chorus offers a glimmer of optimism and a chance at a resolution and redemption in the future. Captures the rollercoaster of emotions of feeling lost while loving someone who is not there for you, feeling let down and abandoned while waiting for a lover. Lost with no direction, "Now I'm up in the air with the rain in my hair, Nowhere to go, I can go anywhere" The bridge shows signs of longing and a plea for companionship. The Lyrics express a desire for authentic connection and the importance of Loving someone just as they are. "Just in passing, I'm not asking. That you be anyone but you”
Album art
Holiday
Bee Gees
@[Diderik:33655] "Your a holiday!" Was a popular term used in the 50s/60s to compliment someone on their all around. For example, not only are they beautiful, but they are fun and kind too ... just an all around "holiday". I think your first comment is closer to being accurate. The singer/song writers state "Millions of eyes can see, yet why am i so blind!? When the someone else is me, its unkind its unkind". I believe hes referring to the girl toying with him and using him. He wants something deeper with her, thats why he allows himself to be as a puppet (even though for her fun and games) as long as it makes her happy. But he knows deep down that she doesnt really want to be serious with him and thats what makes him.
Album art
Mountain Song
Jane's Addiction
Jane's Addiction vocalist Perry Farrell gives Adam Reader some heartfelt insight into Jane’s Addiction's hard rock manifesto "Mountain Song", which was the second single from their revolutionary album Nothing's Shocking. Mountain song was first recorded in 1986 and appeared on the soundtrack to the film Dudes starring Jon Cryer. The version on Nothing's Shocking was re-recorded in 1988. "'Mountain Song' was actually about... I hate to say it but... drugs. Climbing this mountain and getting as high as you can, and then coming down that mountain," reveals Farrell. "What it feels to descend from the mountain top... not easy at all. The ascension is tough but exhilarating. Getting down is... it's a real bummer. Drugs is not for everybody obviously. For me, I wanted to experience the heights, and the lows come along with it." "There's a part - 'Cash in now honey, cash in Miss Smith.' Miss Smith is my Mother; our last name was Smith. Cashing in when she cashed in her life. So... she decided that, to her... at that time, she was desperate. Life wasn't worth it for her, that was her opinion. Some people think, never take your life, and some people find that their life isn't worth living. She was in love with my Dad, and my Dad was not faithful to her, and it broke her heart. She was very desperate and she did something that I know she regrets."
Album art
American Town
Ed Sheeran
Ed Sheeran shares a short story of reconnecting with an old flame on “American Town.” The track is about a holiday Ed Sheeran spends with his countrywoman who resides in America. The two are back together after a long period apart, and get around to enjoying a bunch of fun activities while rekindling the flames of their romance.
Album art
Page
Ed Sheeran
There aren’t many things that’ll hurt more than giving love a chance against your better judgement only to have your heart crushed yet again. Ed Sheeran tells such a story on “Page.” On this track, he is devastated to have lost his lover and even more saddened by the feeling that he may never move on from this.