éù àðùéí ùîèôñéí òì äøéí
éù àðùéí ùöåðçéí îâáäéí
éù àðùéí ùøåëáéí òì ñåñéí
åéù ëàìä ùâåîàéí îøç÷éí

àáì àðé àåäá ìäéåú ááéú
òí äúä åäìéîåï åäñôøéí äéùðéí
ëï àðé àåäá ìäéåú ááéú
òí àåúä äàäåáä åòí àåúí ääøâìéí...

éù àðùéí ùöãéí ðîøéí
éù àðùéí ùãåìéí ôðéðéí
éù àðùéí ùáåðéí îâãìéí
åéù ëàìä ùöîéí çåãùéí

àáì àðé àåäá ìäéåú ááéú...

éù àðùéí ùúîéã îçôùéí
éù àðùéí ùúîéã îâìéí
éù àðùéí ùäåìëéí áâãåì
ìà îååúøéí åøåöéí àú äëì

àáì àðé àåäá ìäéåú ááéú...

(ãéáåø)
.áùéø "àåäá ìäéåú ááéú" øåàéí ðèéä áøåøä ùì äàîï ìäéåú ááéú


Lyrics submitted by Novartza

àåäá ìäéåú ááéú song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!