éù àðùéí ùîèôñéí òì äøéí
éù àðùéí ùöåðçéí îâáäéí
éù àðùéí ùøåëáéí òì ñåñéí
åéù ëàìä ùâåîàéí îøç÷éí

àáì àðé àåäá ìäéåú ááéú
òí äúä åäìéîåï åäñôøéí äéùðéí
ëï àðé àåäá ìäéåú ááéú
òí àåúä äàäåáä åòí àåúí ääøâìéí...

éù àðùéí ùöãéí ðîøéí
éù àðùéí ùãåìéí ôðéðéí
éù àðùéí ùáåðéí îâãìéí
åéù ëàìä ùöîéí çåãùéí

àáì àðé àåäá ìäéåú ááéú...

éù àðùéí ùúîéã îçôùéí
éù àðùéí ùúîéã îâìéí
éù àðùéí ùäåìëéí áâãåì
ìà îååúøéí åøåöéí àú äëì

àáì àðé àåäá ìäéåú ááéú...

(ãéáåø)
.áùéø "àåäá ìäéåú ááéú" øåàéí ðèéä áøåøä ùì äàîï ìäéåú ááéú


Lyrics submitted by Novartza

àåäá ìäéåú ááéú song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Fortnight
Taylor Swift
The song 'Fortnight' by Taylor Swift and Post Malone tells a story about strong feelings, complicated relationships, and secret wishes. It talks about love, betrayal, and wanting someone who doesn't feel the same. The word 'fortnight' shows short-lived happiness and guilty pleasures, leading to sadness. It shows how messy relationships can be and the results of hiding emotions. “I was supposed to be sent away / But they forgot to come and get me,” she kickstarts the song in the first verse with lines suggesting an admission to a hospital for people with mental illnesses. She goes in the verse admitting her lover is the reason why she is like this. In the chorus, she sings about their time in love and reflects on how he has now settled with someone else. “I took the miracle move-on drug, the effects were temporary / And I love you, it’s ruining my life,” on the second verse she details her struggles to forget about him and the negative effects of her failure. “Thought of callin’ ya, but you won’t pick up / ‘Nother fortnight lost in America,” Post Malone sings in the outro.
Album art
Mental Istid
Ebba Grön
This is one of my favorite songs. https://fnfgo.io
Album art
Son Şansın - Şarkı Sözleri
Hayalperest
This song seemingly tackles the methods of deception those who manipulate others use to get victims to follow their demands, as well as diverting attention away from important issues. They'll also use it as a means to convince people to hate or kill others by pretending acts of terrorism were committed by the enemy when the acts themselves were done by the masters of control to promote discrimination and hate. It also reinforces the idea that these manipulative forces operate in various locations, infiltrating everyday life without detection, and propagate any and everywhere. In general, it highlights the danger of hidden agendas, manipulation, and distraction, serving as a critique of those who exploit chaos and confusion to control and gain power, depicting a cautionary tale against falling into their traps. It encourages us to question the narratives presented to us and remain vigilant against manipulation in various parts of society.
Album art
When We Were Young
Blink-182
This is a sequel to 2001's "Reckless Abandon", and features the band looking back on their clumsy youth fondly.
Album art
Punchline
Ed Sheeran
Ed Sheeran sings about missing his former partner and learning important life lessons in the process on “Punchline.” This track tells a story of battling to get rid of emotions for a former lover, whom he now realized might not have loved him the same way. He’s now caught between accepting that fact and learning life lessons from it and going back to beg her for another chance.