Ve sklepení temném v Jilské ulici
Nachází se lokál historisující
Každej kámen nasáklý jest rùzným kuøivem
Po pùlnoci divné vìci tropí každý den
Mají nìco spoleèného, to je tøeba øíct
Masírují kone svého - strašný apetit
Poloslepý kuchaø už tam vaøí 300 let
Nikdo neví, že to dneska bude naposled

Zrak mu totiž neslouží tak jako za mlada
Zlatá høivna jeví se jak hoven hromada
Jeho zorný úhel jednu výhodu tu má -
Že si kromì truhel Nièeho nevšímá

Dneska zrovna není pøíliš geniální
Zapomnìl si svoje brýle bifokální
A tak místo tuøínu nám do polévky dal
Amoební chuchvalec co na prkénku sal
Maso kosti lebeèní když varem opouští
Psychotropní páry žhavý kastról vypouští
Šedá kùra mozková, co mívá sktrukturku
Pøipomíná doslova dìtskou prdelku

Bez názvu - kombinovaná technika
Z Marsu autor pøiletel a nikomu nic neøíká
Jeho hlava uøíznutá v polévce se stkví
Chvíli hnìdá, chvíli žlutá, hypermoderní

Do talíøe lžíci vnoøil první Holata
Ze hromady hoven máme høivnu ze zlata
Transkosmické kataklysma hrùzy brutální
K Nièemu by nebyli brýle bifokální


Lyrics submitted by kmk_natasha

Hlava Modernistova song meanings
Add your thoughts

1 Comment

sort form View by:
  • 0
    General CommentThis one is about an extraterrestrial being decapitated by mistake and put into the soup by a half-blind cook :)
    meshugeahon June 05, 2010   Link

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top