Know something about this song or lyrics? Add it to our wiki.
Áÿãàé ñ ìåí, áúðçàé ñ ìåí
Âèæ íàçàä, æèâîò ìå÷òè
Êðàòúê äåí, ïðåêàðàé ñ ìåí ñåãà
Èìàø øàíñ, ïîñëåäåí øàíñ
Ìîëèø ìå, íàëè äîáðå ðàçáðàõ
Êðàòúê äåí, ïðåêàðàé ñ ìåí ñåãà

Ïðèïåâ:
È íèé ãîðèì, ãîðèì, ãîðèì!!! 4x

Áÿãàé ñ ìåí, áúðçàé ñ ìåí
Âèæ íàçàä, æèâîò ìå÷òè
Êðàòúê äåí, ïðåêàðàé ñ ìåí ñåãà
Èìàø øàíñ, ïîñëåäåí øàíñ
Ìîëèø ìå, íàëè äîáðå ðàçáðàõ
Êðàòúê äåí, ïðåêàðàé ñ ìåí ñåãà Ïð:

Âúçìåçäèå çà ñòîðåí ãðÿõ ïðåäè
Ïðåäè, íÿêîãà, äàëå÷ íàçàä 3x
Íàçàä õ28

Ïðèïåâ:


Lyrics submitted by CrimeStatic

Ãîðèì song meanings
Add your thoughts

No Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top
explain