Know something about this song or lyrics? Add it to our wiki.
Àç áÿãàõ ñàì â íîùòà
Òúðñåõ íÿêîé äà ñïîäåëÿ
Ìèñëåõ ñè çà òåá ñ òúãà
Íî íå ìîæåõ äà ïðîñòÿ

È íÿêàê ñòåíåøå ãðàäà
Ñ ïðàçíè óëèöè â ìúãëà
Íå ìîãà è íå èñêàì ñàì

Ïðèïåâ:
Íå, íå ìîãà
Ñàì

Àç èñêàõ äà ñå ñïðà
Íî íå âèæäàõ ïðåä ìåí ñòåíà
Ìîëåõ ñå äà íå å òàêà
À è íå ìîæåõ äà ïðîñòÿ

È íÿêàê ñòåíåøå ãðàäà
Ñ ïðàçíè óëèöè â ìúãëà
Íå ìîãà è íå èñêàì ñàì

Ïðèïåâ:


Lyrics submitted by CrimeStatic

Ñàì song meanings
Add your thoughts

No Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top
explain