ùéø áëéó
ùéø ù÷í, òí äáå÷ø áà
ùåèó

éåí ðôúç
àì äãøê éåöà, éåöà
ðñçó

÷îä ìé ááå÷ø, áå÷ø áà îæîï
òì äàù éù îéí, åáéðúééí îä?
äîöá áçåõ îòáø ìçìåï
àéê îúçéì ìå éåí, àðé òåã áçìåí

ùéø áëéó
ùéø ù÷í, òí äáå÷ø áà
ùåèó

éåí ðôúç
àì äãøê éåöà, éåöà
ðñçó

àðé ðåñòú àì äãøê äçåôùéú
ùîéí îúçéìéí ìàè, ìàï ðøâéù(?)

ëì äáå÷ø
îä(?) òí(?) ìéìä
æîï ììëú

éù ìé ìîä
éù ìé ëîä
úðå ìâùú

ùéø áëéó
ùéø ù÷í, òí äáå÷ø áà
ùåèó

éåí ðôúç
àì äãøê éåöà, éåöà
ðñçó

ùîù îëùôú ðçä òì äéí
àí ú÷ùéá ìîåæé÷ä ëì äòåìí
øå÷ðøåì ù÷åó úø÷åã áäæéåú
îé àîø ùìà ðåúðéí áëéó ìçéåú?

ùéø áëéó
ùéø ù÷í, òí äáå÷ø áà
ùåèó

éåí ðôúç
àì äãøê éåöà, éåöà
ðñçó

ëì äáå÷ø
îä(?) òí(?) ìéìä
æîï ììëú

éù ìé ìîä
éù ìé ëîä
úðå ìâùú

ùéø áëéó
ùéø ù÷í, òí äáå÷ø áà
ùåèó

éåí ðôúç
àì äãøê éåöà, éåöà
ðñçó...


Lyrics submitted by Novartza

ùéø áëéó song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Sunglasses at Night
Corey Hart
In the 1980s, sunglasses were a common fashion for people who wanted to adopt a "tough guy" persona (note all the cop shows from that era -- Simon & Simon, Miami Vice, etc. -- where the lead characters wore shades). So I think this song is about a guy who wears shades as a way of hiding his insecurity after learning that his girlfriend is cheating on him. He's trying to pretend that he's a "tough guy" to hide the fact that his girlfriend's affair is disturbing him.
Album art
System
Mel And Kim
Just listening for the 784,654th time....and it's just perfect in every way. Just incredible. The only reason it was remade was to scoop up a boatload of money from a more modern and accepting audience. But it is a completely different song than the other one that sounds slapped together in a few takes without a thought for the meaning. This song captivates me still, after 50+ years. Takes me to the deep South and the poverty of some who lived thru truly hard times. And the powerful spirit of a poor young girl being abandoned to her future with only a red dress and her wits to keep her alive. She not only stayed alive, she turned her hard beginnings around, became self sufficient, successful and someone with respect for herself. She didn't let the naysayers and judgers stop her. She's the one sitting in the drivers seat at the end. So, not a song about a poor girl, but a song of hope and how you can rise up no matter how far down you started. There is a huge difference between a singer who simply belts out a song that is on a page in front of them, and someone who can convey an entire experience with their voice. Telling not just a story with words, but taking you inside it and making you feel like you are there, with their interpretation.
Album art
The Last Dance
Within Temptation
@Kahiara Actually I think the husband passed away, "She sang for you last night She heard you were calling" Many people say they have felt, heard, or seen their loved ones after they have passed. "Don't be scared now Close your eyes She holds guard tonight Go on forward no remorse Life will take it's course" This is said to the late husband by a third part (never named), who encourages him to pass on. Because life will eventually continue. The phrase "holds guard" refers to the ( en.wikipedia.org/wiki/… ) which is a Christian ceremony held after someone dies. Now it is usually held right after the funeral, but in most celtiic countries the wake is held before the funeral. "She danced with you last night so you will remember All you have shared, a lifetime." This sentence feels as if the only thing it wants to convey is their history together, namely, husband and wife. For the rest it just refers back to the first verse.
Album art
Muffin
KIITA
This standout track comes off the artist's latest studio album titled "empathetic". The track was produced by Danny Score and released via notable digital streaming platforms such as Apple Music and Spotify on January 1, 2021.
Album art
Better Than Feeling Lonely
Olivia O'Brien
This standalone single is the latest in the artiste's album run out. It was produced by Rogét Chahayed, Taylor Dexter & Wesley Singerman, and released via major streaming platforms on January 1, 2021.