ùéø áëéó
ùéø ù÷í, òí äáå÷ø áà
ùåèó

éåí ðôúç
àì äãøê éåöà, éåöà
ðñçó

÷îä ìé ááå÷ø, áå÷ø áà îæîï
òì äàù éù îéí, åáéðúééí îä?
äîöá áçåõ îòáø ìçìåï
àéê îúçéì ìå éåí, àðé òåã áçìåí

ùéø áëéó
ùéø ù÷í, òí äáå÷ø áà
ùåèó

éåí ðôúç
àì äãøê éåöà, éåöà
ðñçó

àðé ðåñòú àì äãøê äçåôùéú
ùîéí îúçéìéí ìàè, ìàï ðøâéù(?)

ëì äáå÷ø
îä(?) òí(?) ìéìä
æîï ììëú

éù ìé ìîä
éù ìé ëîä
úðå ìâùú

ùéø áëéó
ùéø ù÷í, òí äáå÷ø áà
ùåèó

éåí ðôúç
àì äãøê éåöà, éåöà
ðñçó

ùîù îëùôú ðçä òì äéí
àí ú÷ùéá ìîåæé÷ä ëì äòåìí
øå÷ðøåì ù÷åó úø÷åã áäæéåú
îé àîø ùìà ðåúðéí áëéó ìçéåú?

ùéø áëéó
ùéø ù÷í, òí äáå÷ø áà
ùåèó

éåí ðôúç
àì äãøê éåöà, éåöà
ðñçó

ëì äáå÷ø
îä(?) òí(?) ìéìä
æîï ììëú

éù ìé ìîä
éù ìé ëîä
úðå ìâùú

ùéø áëéó
ùéø ù÷í, òí äáå÷ø áà
ùåèó

éåí ðôúç
àì äãøê éåöà, éåöà
ðñçó...


Lyrics submitted by Novartza

ùéø áëéó song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top