Tu Anna samet ziepes vannâ,
Uz laba âía dvieli kar,
Tev katlâ vârâs debesmannâ,
Un visa mâja balso "par"
Tu laikus salej kvasu kannâ,
jo Gunârs gribçs uzdzert ar',
Tev vajag olas sasist pannâ,
Un visa Rîga balso "par"

Bet lauku radi poðas ciemâ,
un mugursomâ liek ko var,
tur speíis sakûpinâts ziemâ,
un visi lauki balso "par"
pat mâsai, kura strâdâ bodç,
nâk ciemos mîïais svçtais gars
bûs prieki visâ zemeslodç,
un visa zeme balso "par"!

Ai vannavannavanna sçdoðâ!
Ai vannavannavanna guïoðâ!
Ai vannavannavanna dþakûzâ!
Ai vannavannavanna vienâ emaljâ!
(2x)

[AiaiaiaiaiAiaiai!]

Brauc ciemos brâïi eliensi,
brauc visa Vençra un Marss,
jau kâpj uz jumta ekstrasensi,
un galaktika balso "par";
no veciem laikiem nâk ar svîtu
pats loga cirtçjs Pçter's Cars
stâv Rîgas centrâ kâdu rîtu,
un viòasaule balso "par"!

Bet Anna salej kvasu kannâ,
lai Gunâram ir mîlçt spars,
lai iekðâ-ârâ labi sanâk
mazmazmazbçrni balsos "par"
mçs metam visas ziepes vannâ,
nâks mazgâs mutes vesels bars;
jo mums te vârâs debesmannâ,
un tauta vienmçr balso "par"!

Ai vannavannavanna sçdoðâ!
Ai vannavannavanna guïoðâ!
Ai vannavannavanna dþakûzâ!
Ai vannavannavanna vienâ emaljâ!
(2x)

[AiaiaiaiaiAiaiai.. AIAIAIAIAIAIAIAI!]

Ai vannavannavanna sçdoðâ!
Ai vannavannavanna guïoðâ!
Ai vannavannavanna dþakûzâ!
Ai vannavannavanna vienâ emaljâ!
(2x)


Lyrics submitted by Skyboy

Ai Vanna song meanings
Add your thoughts

No Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top
explain