àðé äàù, åâí äîéí
àðé äéí åäùîéí
åìà ùèï ëé ø÷ îìàê
éåúø îëì àðé ùìê

àðé äéåí, àðé àúîåì
àðé àãåí åâí ëçåì
àðé ÷èï, àðé âãåì
áùáéìê àúï äëì

àáðä ìê èéøä
à÷éí îâãìéí
à÷ç àåúê âáåä
ìúåê äòððéí.

àùéø ìê ùéøéí,
àëúåá îëúáéí.
åúàîéðé ìé ôøç
ðäéä îàåùøéí.

àðé àåäá àåúê,
àðé àåäá àåúê ëì ëê.
àðé àåäá àåúê
àðé àåäá ëì ëê.

àðé öåç÷, àðé áåëä
àðé îåöà åìà îåöà.
åàí éåöà àå ìà éåöà
çåõ îîê àðé ìà øåöä.

àðé à÷ãç åâí úåúç,
àðé àéúê åø÷ àéúê,
åòí òëùéå àå àçø ëê,
àðé äëé àåäá àåúê.

àáðä ìê èéøä...


Lyrics submitted by Novartza

àðé song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Somewhere Only We Know
Keane
Per the FAQ on Keane's website, Keane's drummer Richard Hughes, stated the following: "We've been asked whether "Somewhere Only We Know" is about a specific place, and Tim has been saying that, for him, or us as individuals, it might be about a geographical space, or a feeling; it can mean something individual to each person, and they can interpret it to a memory of theirs... It's perhaps more of a theme rather than a specific message... Feelings that may be universal, without necessarily being totally specific to us, or a place, or a time..." With the nostalgic sentiment and the overall tone of the song, I think Keane is attempting to express a Portuguese term known as 'saudade', which does not have a direct English translation but roughly means "that which we remember because it is gone."
Album art
Indigo
Of Mice & Men
This track is about is about questioning why the sky would choose to be blue if it had the choice to be anything else, “blue also meaning sad,” states frontman Aaron Pauley. “It's about comforting a loved one in a time of loss by telling them you feel blue, too.”
Album art
X French T-Shirt
Shudder to Think
This song is timeless, and nearly 20 years after its creation, still possesses the mystique it did the first time i heard it ~1994. To me, at first blush, all those years ago, it had some kind of homo-erotic allure. The line "so that the others may do" tells of something which must be done for others to follow suit. It felt like like some kind of roxy-glam-pop invitation to sexual liberation. Upon further introspection I think the song may not have an intrinsic meaning, but simply represents a sort of "holding open the door" for people who otherwise might be affronted by this song/band's unusual style. I know, as a sort of armchair rock-historian, that there have been few bands so daring and so true to the sound that wanted to emerge from within, whether the creator wanted it or not. This band handled it with elegance and grace seldom, if ever, seen.
Album art
Muffin
KIITA
This standout track comes off the artist's latest studio album titled "empathetic". The track was produced by Danny Score and released via notable digital streaming platforms such as Apple Music and Spotify on January 1, 2021.
Album art
Up 2020
Uncle Murda
This standout song of the rapper's latest studio album titled "Don’t Come Outside, Vol. 3" was produced by Great John. The track was released via major streaming platforms on January 1, 2021.