îä çéôùú áòáø?
àéæä ùã áê áòø?
áîáåê ÷åãø å÷ø
úçôù àçøé

òåã îòè á÷öä äôéø
äìôéã ùìê éàéø
àú äëúåáú òì ä÷éø
äñåâøú òìé

öà òëùéå àì ÷öä äæîï
àçëä ìê á÷öä äæîï
åäøåç äîëä áîéí úúâáø
òåöîúé úøòéã àú äùîéí
àú ìáê ôåòí åçí
òåã àùìéê øåèè î÷öä äæîï

áîâãì äùï ùìê
äéðùåó áåää áê
äñôøéí ôúåçéí îåìê
àê àúä áéãé

ìà ç÷øú àú äöì
ìà éøàú àú äúì
ëùçéììú ëåê àôì
ùùîø öòãé

öà òëùéå àì ÷öä äæîï
àçëä ìê á÷öä äæîï
åäøåç äîëä áîéí úúâáø
òåöîúé úøòéã àú äùîéí
àú ìáê ôåòí åçí
òåã àùìéê øåèè î÷öä äæîï

çìåï ðôúç äðø ëáä
àúä ùåàì àê àéï úùåáä
ø÷ ÷åì äøåç äáåëä
éøòéã âåôê é÷ôéà ãîê
åëùäëì éäéä îåëï
à÷ç àåúê àì ÷öä äæîï


Lyrics submitted by Novartza

÷ììú äôøòåðéí song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Another Love
Tom Odell
I think the meaning is pretty clear. This person got really burned in a previous relationship, and because of this is unable to love and show care in his present one, even though he so badly wants to. It's lovely song, and very sad. You can really feel how defeated and frustrated he is with himself.
Album art
Zombie
Cranberries, The
"Zombie" is about the ethno-political conflict in Ireland. This is obvious if you know anything of the singer (Dolores O'Riordan)'s Irish heritage and understood the "1916" Easter Rising reference. "Another head hangs lowly Child is slowly taken And the violence caused such silence Who are we mistaken - Another mother's breaking Heart is taking over" Laments the Warrington bomb attacks in which two children were fatally injured on March 23rd, 1993. Twelve year old Tim Parry was taken off life support with permission from his mother after five days in the hospital, virtually braindead. "But you see it's not me It's not my family" References how people who are not directly involved with the violence feel about it. They are "zombies" without sympathy who refuse to take action while others suffer.
Album art
System
Mel And Kim
Just listening for the 784,654th time....and it's just perfect in every way. Just incredible. The only reason it was remade was to scoop up a boatload of money from a more modern and accepting audience. But it is a completely different song than the other one that sounds slapped together in a few takes without a thought for the meaning. This song captivates me still, after 50+ years. Takes me to the deep South and the poverty of some who lived thru truly hard times. And the powerful spirit of a poor young girl being abandoned to her future with only a red dress and her wits to keep her alive. She not only stayed alive, she turned her hard beginnings around, became self sufficient, successful and someone with respect for herself. She didn't let the naysayers and judgers stop her. She's the one sitting in the drivers seat at the end. So, not a song about a poor girl, but a song of hope and how you can rise up no matter how far down you started. There is a huge difference between a singer who simply belts out a song that is on a page in front of them, and someone who can convey an entire experience with their voice. Telling not just a story with words, but taking you inside it and making you feel like you are there, with their interpretation.
Album art
Mad Hatter
Avenged Sevenfold
Matt Shadows their lead singer says the song was written as per request from the developers of Call of Duty: Black Ops 4. Watching the initial trailers for the game & looking at production sketches reminded him of the 'S-Town' podcast & its main protagonist, John B. McLemore. Matt also comments specifically on the lyrics: "I decided that the lyrics would shadow McLemore's life." In 2012, antiquarian horologist John B. McLemore sent an email to the staff of the show 'This American Life' asking them to investigate an alleged murder in his hometown of Woodstock, Alabama, a place McLemore claimed to despise. After a year of exchanging emails & several months of conversation with McLemore, producer Brian Reed traveled to Woodstock to investigate. Reed investigated the crime & eventually found that no such murder took place, though he struck up a friendship with the depressed but colorful character of McLemore. He recorded conversations with McLemore & other people in Woodstock. McLemore killed himself by drinking potassium cyanide on June 22, 2015 while the podcast was still in production. In the narrative of the podcast, this occurs at the end of the second episode; subsequent episodes deal with the fallout from McLemore's death while exploring more of McLemore's life & character.
Album art
Loved by You
Justin Bieber
The fourteenth track, "Loved By You" of the singer's latest studio album titled "Justice", was produced by Josh Gudwin, Skrillex, Jason Evigan & LeriQ. It was released on March 19, 2021.