àéê æä ìà àîøú ìé
àéê æä ìà âéìéú
àéê æä äçéä äæå ðéöáä áéðéðå
åáìéì éøç, ùåá àðé ðøãó
åãîåúê äçãùä èøôä àú ùðéðå
äôëú ìôúò ìæàá øòá
îéììú ìéøç òã ëàá

ìàè, àú èåøôú
àçøé àú øåãôú!
ìàè, àú èåøôú
àçøé àú øåãôú!

åìàåø éøç, àú òåã úøãôé
éçã òí äéöåøéí, àðùé äìéìä
àð éáåøç, îúåëëé âåôé
îàéîú àùä æàá, ùòåã ìà ãé ìä
àáéøé äçåùê é÷øàå áùîê
îèøéôéí àú äæàá áâåôê

ìàè, àú èåøôú
àçøé àú øåãôú!
ìàè, àú èåøôú
àçøé àú øåãôú!


Lyrics submitted by Novartza

àùä æàá song meanings
Add Your Thoughts

2 Comments

sort form View by:

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top