äãøê òåáøú ñîåê àìé
ìàåø ùì éøç çéååø îãé
øåçåú àå÷èåáø ÷ø
îä òåã úáéàå àúëï
ìáã îîååú îø

àåøåú òì äãøê, ÷øáéí àìé
òéðééí ùì ÷øç, äåìëåú áìé ãé
àðé îåöà îñúåø
ãøê äôçã ùìé
àú îçæé÷ä áéãé

òëùéå, ðåçé ùåá
åæëøé àåúé, àé ùí áìéáê ä÷è
ìéìä èåá, àäåáä ùìé
÷åø òì âåôê éøã

áøâò ðîç÷ú ú÷åôä ùìîä
äéã ðàá÷ú, äâåó ÷ôà
àðé ðëðò ìàè
îä úòùé ìáãê?
àéê úùîøé òì òöîê?

òëùéå, ðåçé ùåá
îúå÷ä ùìé, úðé ìå àú ìéáê ä÷è
ìéìä èåá, àäåáä ùìé
÷åø áâåôê àçæ

òëùéå, ðåçé ùåá
àáåãä ùìé
úðé ìå àú ìéáê ä÷è
ìéìä èåá
àú ðùîèú ìé
ø÷ àðé ëàï ìáã

ìéìä èåá...


Lyrics submitted by Novartza

ìéìä èåá song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
I Can't Go To Sleep
Wu-Tang Clan
This song is written as the perspective of the boys in the street, as a whole, and what path they are going to choose as they get older and grow into men. (This is why the music video takes place in an orphanage.) The seen, and unseen collective suffering is imbedded in the boys’ mind, consciously or subconsciously, and is haunting them. Which path will the boys choose? Issac Hayes is the voice of reason, maybe God, the angel on his shoulder, or the voice of his forefathers from beyond the grave who can see the big picture and are pleading with the boys not to continue the violence and pattern of killing their brothers, but to rise above. The most beautiful song and has so many levels. Racism towards African Americans in America would not exist if everyone sat down and listened to this song and understood the history behind the words. The power, fear, pleading in RZA and Ghostface voices are genuine and powerful. Issac Hayes’ strong voice makes the perfect strong father figure, who is possibly from beyond the grave.
Album art
Blue
Ed Sheeran
“Blue” is a song about a love that is persisting in the discomfort of the person experiencing the emotion. Ed Sheeran reflects on love lost, and although he wishes his former partner find happiness, he cannot but admit his feelings are still very much there. He expresses the realization that he might never find another on this stringed instrumental by Aaron Dessner.
Album art
Page
Ed Sheeran
There aren’t many things that’ll hurt more than giving love a chance against your better judgement only to have your heart crushed yet again. Ed Sheeran tells such a story on “Page.” On this track, he is devastated to have lost his lover and even more saddened by the feeling that he may never move on from this.
Album art
Zombie
Cranberries, The
"Zombie" is about the ethno-political conflict in Ireland. This is obvious if you know anything of the singer (Dolores O'Riordan)'s Irish heritage and understood the "1916" Easter Rising reference. "Another head hangs lowly Child is slowly taken And the violence caused such silence Who are we mistaken - Another mother's breaking Heart is taking over" Laments the Warrington bomb attacks in which two children were fatally injured on March 23rd, 1993. Twelve year old Tim Parry was taken off life support with permission from his mother after five days in the hospital, virtually braindead. "But you see it's not me It's not my family" References how people who are not directly involved with the violence feel about it. They are "zombies" without sympathy who refuse to take action while others suffer.
Album art
Sunglasses at Night
Corey Hart
In the 1980s, sunglasses were a common fashion for people who wanted to adopt a "tough guy" persona (note all the cop shows from that era -- Simon & Simon, Miami Vice, etc. -- where the lead characters wore shades). So I think this song is about a guy who wears shades as a way of hiding his insecurity after learning that his girlfriend is cheating on him. He's trying to pretend that he's a "tough guy" to hide the fact that his girlfriend's affair is disturbing him.