ùí äéå áúéí æøåòéí àééí àééí
ùí éìãåúé åîä àéúé
àðé à÷ãç èòåï âòâåòéí.

åæä çåæø àú îáéðä,
çåæø àìé áçãø,
ëì ùéø äåà æëøåï áìúé ðîðò.

áàéöèãéåï ðãäí åöø îìäëéì
òí ëì áðé äàãí àðé éåùá,
îçëä ùä÷åðöøè éúçéì,
äìä÷ä ëáø îåëðä,
äàöáò òì ääã÷,
ëì ùéø äåà æëøåï áìúé ðîðò.

àæ ìà äééúä ìé îëåðéú âãåìä
àæ ìà éãòúé îä éù áùåìéå
ùì äøçåá äéçéãé,
ùîòáøå äéå ëîåñéí,
ñåãåú, ùãåú, ùì àéøåñéí.

ùí äéå áúéí ãåîéí áìéìä îé äáãéì,
åìôòîéí îùí áàéí àìé òåã éìãéí,
àåìé ìà éìãéí

æå ìà àåúä äîãéðä
ëáø ìà àåúå äçãø,
ø÷ ùéø ëîå æëøåï áìúé ðîðò.

òëùéå òì ëáéù îäéø áîëåðéú ùàú ÷ðéú,
àðé ðåäâ æäéø îàðùéí,
îçìåîåú, îøåç âæòðéú.

æå ìà àåúä äîãéðä
ëáø ìà àåúå äçãø,
ëì ùéø äåà æëøåï áìúé ðîðò.

àæ ìà äééúä ìé îëåðéú âãåìä
àæ ìà éãòúé îä éù áùåìéå
ùì äøçåá äéçéãé,
ùîòáøå äéå ëîåñéí,
ñåãåú, ùãåú, ùì àéøåñéí.


Lyrics submitted by Novartza

ùãåú ùì àéøåñéí song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Indigo
Of Mice & Men
This track is about is about questioning why the sky would choose to be blue if it had the choice to be anything else, “blue also meaning sad,” states frontman Aaron Pauley. “It's about comforting a loved one in a time of loss by telling them you feel blue, too.”
Album art
Me and Johnny
Matt Paxton
Moyet later described how her song "Goodbye 70's" had been inspired by her disillusionment with how the late-1970s punk scene had turned out, saying, "'Goodbye 70's' is about punk and not caring how you were dressed, and then I discovered that so many of my friends that I'd thought it all really meant something to just saw it as another trend... That's what 'Goodbye 70's' was all about, about how sour the whole thing became."
Album art
Alma Matters
Morrissey
The man has pseudo-friends who constantly criticize his actions. They moralize him, "teach" him and advise him to make a significant change in his life, because the way he is and what he does is not what they say it should be. They may find his life lame or immoral. They hold themselves up as role models. The man replies that he will make his own choices and decisions and he does not agree to unconditionally make himself under the influence of questionable quality advice. He justifies this by saying that there is always someone for whom he will be important, no matter what he does and no matter what he is. Although it is not said directly, I read it as meaning that he will always be important to himself in every way and he will always have his own support. "Everyone is different and maybe that's a good thing, but you exceeded that mark 1000 times" - I remember very well how sad the words I once heard (from my peers and it was in negative context) at school made me feel.
Album art
Muffin
KIITA
This standout track comes off the artist's latest studio album titled "empathetic". The track was produced by Danny Score and released via notable digital streaming platforms such as Apple Music and Spotify on January 1, 2021.
Album art
Up 2020
Uncle Murda
This standout song of the rapper's latest studio album titled "Don’t Come Outside, Vol. 3" was produced by Great John. The track was released via major streaming platforms on January 1, 2021.