ùåôéí áåôéí ÷èòéí åñçúééðéí
ôåúçéí àéæä çùéù åéåùáéí àöì àìé
îéøå - äâ'éðâ'é äîñèåì äåìê òí îù÷ôééí îùç÷ àåúä ÷åì
ôåúç áçåøåú äåà øåöç áìéìä
îéøå ñëðä ìçáøä

ôæîåï

äùí äåà àøöé àðé ùåìè òì äùåó
÷åèì çø÷éí åäëì áùáéì áåó
áåáä àú èòéú áãéøä
äùí äåà Fuck A. àðé àôúç ìê ú'öåøä
äåà àðøëéñè òí âøåâøú äåà ùåáø îåñëîåú
àðé çîé ñëðä ìçáøä

ôæîåï

ù. á. ÷. ñ. åìà ùîéí æéï
øåöçéí áãí ÷ø ìà ùåèôéí àú äéãééí
àí àúä áñáéáä àæ úæëåø ìàï äâòú
áàú ìëàï - ìà úùåá ìàï ùáàú
æåðåú îæãééðéí ôñéëåôèéí ìà ððåç
ù. á. ÷. ñ. åäí òåùéí øåç
ù. á. ÷. ñ. æå îâéôä
ù. á. ÷. ñ. ñëðä ìçáøä

ôæîåï


Lyrics submitted by Novartza

ñëðä ìçáøä song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top