ìå÷çú çöé ëãåø ìäøâéò àú òöîä,
åæåø÷ú îùôè ùì äéîåø, àúä àå àðé àå àúä
åàðé áúåëé ñâåø, îéìåúé ëáø àéðï éåöàåú,
åçåõ îììçåù àú ùîä, îðâá ìä àú äãîòåú

úáëé ìé òëùéå, úáëé àðé àåîø
æä ëåàá, æä éëàá àáì áñåó æä éùúçøø
úáëé áî÷åîé, àðé ëáø ìà éëåì ìáëåú,
àðé úô÷éãé ìðâá ìê àú äãîòåú

úøàä äéà àåîøú ìé, òøôì îëñä àú äëáéù
äáòéåú îúçéìåú áøàù, äçééí îôçéãéí îñôé÷
åàðé áúåëé ñâåø, ìà éëåì ùåí-ãáø ìøàåú,
åçåõ îììçåù àú ùîä, îðâá ìä àú äãîòåú

úáëé ìé òëùéå, úáëé àðé àåîø
æä ëåàá, æä éëàá àáì áñåó æä éùúçøø
úáëé áî÷åîé, àðé ëáø ìà éëåì ìáëåú,
àðé úô÷éãé ìðâá ìê àú äãîòåú
úáëé ìé òëùéå, úáëé àðé àåîø
æä ëåàá, æä éëàá àáì áñåó æä éùúçøø
úáëé áî÷åîé, àðé ëáø ìà éëåì ìáëåú,
àðé úô÷éãé ìðâá ìê àú äãîòåú


Lyrics submitted by Novartza

îðâá ìê àú äãîòåú song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top