ìå÷çú çöé ëãåø ìäøâéò àú òöîä,
åæåø÷ú îùôè ùì äéîåø, àúä àå àðé àå àúä
åàðé áúåëé ñâåø, îéìåúé ëáø àéðï éåöàåú,
åçåõ îììçåù àú ùîä, îðâá ìä àú äãîòåú

úáëé ìé òëùéå, úáëé àðé àåîø
æä ëåàá, æä éëàá àáì áñåó æä éùúçøø
úáëé áî÷åîé, àðé ëáø ìà éëåì ìáëåú,
àðé úô÷éãé ìðâá ìê àú äãîòåú

úøàä äéà àåîøú ìé, òøôì îëñä àú äëáéù
äáòéåú îúçéìåú áøàù, äçééí îôçéãéí îñôé÷
åàðé áúåëé ñâåø, ìà éëåì ùåí-ãáø ìøàåú,
åçåõ îììçåù àú ùîä, îðâá ìä àú äãîòåú

úáëé ìé òëùéå, úáëé àðé àåîø
æä ëåàá, æä éëàá àáì áñåó æä éùúçøø
úáëé áî÷åîé, àðé ëáø ìà éëåì ìáëåú,
àðé úô÷éãé ìðâá ìê àú äãîòåú
úáëé ìé òëùéå, úáëé àðé àåîø
æä ëåàá, æä éëàá àáì áñåó æä éùúçøø
úáëé áî÷åîé, àðé ëáø ìà éëåì ìáëåú,
àðé úô÷éãé ìðâá ìê àú äãîòåú


Lyrics submitted by Novartza

îðâá ìê àú äãîòåú song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Somewhere Only We Know
Keane
Per the FAQ on Keane's website, Keane's drummer Richard Hughes, stated the following: "We've been asked whether "Somewhere Only We Know" is about a specific place, and Tim has been saying that, for him, or us as individuals, it might be about a geographical space, or a feeling; it can mean something individual to each person, and they can interpret it to a memory of theirs... It's perhaps more of a theme rather than a specific message... Feelings that may be universal, without necessarily being totally specific to us, or a place, or a time..." With the nostalgic sentiment and the overall tone of the song, I think Keane is attempting to express a Portuguese term known as 'saudade', which does not have a direct English translation but roughly means "that which we remember because it is gone."
Album art
System
Mel And Kim
Just listening for the 784,654th time....and it's just perfect in every way. Just incredible. The only reason it was remade was to scoop up a boatload of money from a more modern and accepting audience. But it is a completely different song than the other one that sounds slapped together in a few takes without a thought for the meaning. This song captivates me still, after 50+ years. Takes me to the deep South and the poverty of some who lived thru truly hard times. And the powerful spirit of a poor young girl being abandoned to her future with only a red dress and her wits to keep her alive. She not only stayed alive, she turned her hard beginnings around, became self sufficient, successful and someone with respect for herself. She didn't let the naysayers and judgers stop her. She's the one sitting in the drivers seat at the end. So, not a song about a poor girl, but a song of hope and how you can rise up no matter how far down you started. There is a huge difference between a singer who simply belts out a song that is on a page in front of them, and someone who can convey an entire experience with their voice. Telling not just a story with words, but taking you inside it and making you feel like you are there, with their interpretation.
Album art
MAZZA
slowthai & A$AP Rocky
This track is the first official collaboration between the rappers. It was produced by SAMO, slowthai himself & Kwes Darko. The track was released on January 5, 2021, in anticipation of his latest studio album titled "TYRON".
Album art
Hypnotized
River Tiber
This standout psychedelic track was produced in its entirety by River Tiber, being released to all major digital streaming platforms on December 29, 2020.
Album art
Up 2020
Uncle Murda
This standout song of the rapper's latest studio album titled "Don’t Come Outside, Vol. 3" was produced by Great John. The track was released via major streaming platforms on January 1, 2021.