ðéååìã åðìê
ìàï ùéåáéìå àåúðå
÷öú ðâãì åðöòã áòöîðå
ëîä öòãéí

æåäé ø÷ àùìéä,
ëòáåø îòè æîï éâéãå ìðå
àéê åìîä
åìàéæä ëéååï ææéí

ðñúëì áîéøåõ äàáåã
àçøé äàåùø
ðøîä àú òöîðå
ìôçåú ëîä ôòîéí

ìà úîéã ðåëì ìäáãéì
áéï ÷ìåú ì÷åùé
àê ðöòã ÷ãéîä
ìéìåú åéîéí

åàæ ðùá áöì
åððñä ìùëåç
àú äòáø, åàú
äôöòéí áîåç

ðé÷ç àú æä, ðöøç
áëì äëåç
åðéøâò...

áñåó ëøâéì
ðàùéí ø÷ àú òöîðå
òì àéôä ðñçôðå,
åàéôä àéáãðå òöîàåú

ðòùä çùáåï ðôù ÷öø,
ðñëí àú çééðå
åððæåó áéìãéðå
òì ëì ùèåú

åàæ ðùá áöì
åððñä ìùëåç
àú äòáø, åàú
äôöòéí áîåç

ðé÷ç àú æä, ðöøç
áëì äëåç
åðéøâò...
ìúîéã...


Lyrics submitted by Novartza

åàæ ðùá áöì song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Trouble Breathing
Alkaline Trio
While the obvious connections with suicide or alcoholism could be drawn easily, more subtly this song could be about someone who views the world through a negative lens constantly and how as much as the writer tries to show the beauty in the world, this person refuses to see it. It's one or another between the rope and the bottle. There is no good option for this person. They can't see it. Skiba sings it in a kind of exasperated way like He's tired of hearing this negative view constantly and just allowing that person to continue feeling the way they feel knowing he can't do anything about it. You can hear it when he says maybe you're a vampire.
Album art
Indigo
Of Mice & Men
This track is about is about questioning why the sky would choose to be blue if it had the choice to be anything else, “blue also meaning sad,” states frontman Aaron Pauley. “It's about comforting a loved one in a time of loss by telling them you feel blue, too.”
Album art
The Last Dance
Within Temptation
@Kahiara Actually I think the husband passed away, "She sang for you last night She heard you were calling" Many people say they have felt, heard, or seen their loved ones after they have passed. "Don't be scared now Close your eyes She holds guard tonight Go on forward no remorse Life will take it's course" This is said to the late husband by a third part (never named), who encourages him to pass on. Because life will eventually continue. The phrase "holds guard" refers to the ( en.wikipedia.org/wiki/… ) which is a Christian ceremony held after someone dies. Now it is usually held right after the funeral, but in most celtiic countries the wake is held before the funeral. "She danced with you last night so you will remember All you have shared, a lifetime." This sentence feels as if the only thing it wants to convey is their history together, namely, husband and wife. For the rest it just refers back to the first verse.
Album art
Mad Hatter
Avenged Sevenfold
Matt Shadows their lead singer says the song was written as per request from the developers of Call of Duty: Black Ops 4. Watching the initial trailers for the game & looking at production sketches reminded him of the 'S-Town' podcast & its main protagonist, John B. McLemore. Matt also comments specifically on the lyrics: "I decided that the lyrics would shadow McLemore's life." In 2012, antiquarian horologist John B. McLemore sent an email to the staff of the show 'This American Life' asking them to investigate an alleged murder in his hometown of Woodstock, Alabama, a place McLemore claimed to despise. After a year of exchanging emails & several months of conversation with McLemore, producer Brian Reed traveled to Woodstock to investigate. Reed investigated the crime & eventually found that no such murder took place, though he struck up a friendship with the depressed but colorful character of McLemore. He recorded conversations with McLemore & other people in Woodstock. McLemore killed himself by drinking potassium cyanide on June 22, 2015 while the podcast was still in production. In the narrative of the podcast, this occurs at the end of the second episode; subsequent episodes deal with the fallout from McLemore's death while exploring more of McLemore's life & character.
Album art
MAZZA
slowthai & A$AP Rocky
This track is the first official collaboration between the rappers. It was produced by SAMO, slowthai himself & Kwes Darko. The track was released on January 5, 2021, in anticipation of his latest studio album titled "TYRON".