àéù öòéø áãìú
áø÷ áöäøééí
îäìåîä ùì éåôé
éøç áòéðééí

ìîé àöò÷: "äöéìå
àåúé", ìîòðå
àí àìåäéí ëàéìå
ùåìç ìé àåúå?

éù ìé çåìùä ìø÷ãðéí
âí àðé øå÷ãú ú'øé÷åã ùìé
éù ìé çåìùä ìø÷ãðéí
äàãîä úçúé øåòãú
øåöä àåúå ø÷ áùáéìé

àù îäøâìééí
îòééï ùåôò
àéù öòéø áãìú
àôéìå ìà éåãò

ùäçåè úîéã îúåç
áéï çëä ìôéúéåï
åéù ìé àåøê øåç
åéù ìé ðñéåï

éù ìé çåìùä ìø÷ãðéí...

àéù öòéø áôúç
áùì ëîå úôåç
åëì ëåçåú äëåáã
ùáé, ÷åøàéí ìøåç

ëàéìå äùîéí
ðåôìéí òìé ôúàåí
øé÷åã ëæä áùðééí
îçåì òì ôðé úäåí

éù ìé çåìùä ìø÷ãðéí...
áùáéìé...


Lyrics submitted by Novartza

éù ìé çåìùä ìø÷ãðéí song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Somewhere Only We Know
Keane
Per the FAQ on Keane's website, Keane's drummer Richard Hughes, stated the following: "We've been asked whether "Somewhere Only We Know" is about a specific place, and Tim has been saying that, for him, or us as individuals, it might be about a geographical space, or a feeling; it can mean something individual to each person, and they can interpret it to a memory of theirs... It's perhaps more of a theme rather than a specific message... Feelings that may be universal, without necessarily being totally specific to us, or a place, or a time..." With the nostalgic sentiment and the overall tone of the song, I think Keane is attempting to express a Portuguese term known as 'saudade', which does not have a direct English translation but roughly means "that which we remember because it is gone."
Album art
The Last Dance
Within Temptation
@[Kahiara:35260] Actually I think the husband passed away, "She sang for you last night She heard you were calling" Many people say they have felt, heard, or seen their loved ones after they have passed. "Don't be scared now Close your eyes She holds guard tonight Go on forward no remorse Life will take it's course" This is said to the late husband by a third part (never named), who encourages him to pass on. Because life will eventually continue. The phrase "holds guard" refers to the ( https://en.wikipedia.org/wiki/Wake_(ceremony) ) which is a Christian ceremony held after someone dies. Now it is usually held right after the funeral, but in most celtiic countries the wake is held before the funeral. "She danced with you last night so you will remember All you have shared, a lifetime." This sentence feels as if the only thing it wants to convey is their history together, namely, husband and wife. For the rest it just refers back to the first verse.
Album art
X French T-Shirt
Shudder to Think
This song is timeless, and nearly 20 years after its creation, still possesses the mystique it did the first time i heard it ~1994. To me, at first blush, all those years ago, it had some kind of homo-erotic allure. The line "so that the others may do" tells of something which must be done for others to follow suit. It felt like like some kind of roxy-glam-pop invitation to sexual liberation. Upon further introspection I think the song may not have an intrinsic meaning, but simply represents a sort of "holding open the door" for people who otherwise might be affronted by this song/band's unusual style. I know, as a sort of armchair rock-historian, that there have been few bands so daring and so true to the sound that wanted to emerge from within, whether the creator wanted it or not. This band handled it with elegance and grace seldom, if ever, seen.
Album art
MAZZA
slowthai & A$AP Rocky
This track is the first official collaboration between the rappers. It was produced by SAMO, slowthai himself & Kwes Darko. The track was released on January 5, 2021, in anticipation of his latest studio album titled "TYRON".
Album art
Still Luv
Kennedy Rd.
This standout song off her eponymously named album was produced by AVB & Itsashleetho and released on December 28, 2020.