ëùàúä îúàäá áé ôúàåí îçãù
åàðé àñéøú úåãä
øëä, îúîëøú ìèòí äãáù
ëîå ìàîú éçéãä

ùéòåø îôåëç îéîéí òöåáéí
ìà ðùëç òí äæîï, ìà ðøãí
àðé ìà áåèçú áê, àäåáé
ìà áåèçú áàó àãí

ëùàúä îùìç àú ëì äð÷îåú
áéãé äøåöçéí ä÷èðéí
ìùøåó ìé àú ëì äúùåáåú äùìîåú
çéñåì çùáåðåú ùì ùðéí

çãøéí, çãøéí ðñâøéí îñáéáé
öòø ùåîø àú ñåãí
àðé ìà ôåúçú ìê, àäåáé
ìà ôåúçú ìàó àãí

äìéìä îåëø ëåëáéí åëæáéí
åèåá ìé ìùëá ìöéãí
åàðé ìà äåìëú àúê, àäåáé
ìà, àðé ìà äåìëú òí àó àãí

ëùàúä îúàäá áé ôúàåí îçãù
åàðé àñéøú úåãä
øëä, îúîëøú ìèòí äãáù
ëîå ìàîú éçéãä

ùéòåø îôåëç îéîéí òöåáéí
ìà ðùëç òí äæîï, ìà ðøãí
àðé ìà áåèçú áê, àäåáé
ìà áåèçú áàó àãí

äìéìä îåëø ëåëáéí åëæáéí
åèåá ìé ìùëá ìöéãí
åàðé ìà äåìëú àúê, àäåáé
ìà, àðé ìà äåìëú òí àó àãí

ëùàúä îúàäá áé ôúàåí îçãù
åàðé àñéøú úåãä...


Lyrics submitted by Novartza

ëùàúä îúàäá áé song meanings
Add Your Thoughts

5 Comments

sort form View by:
  • 0
    General CommentWho knows
    I posted a thread in forum. maybe someone knows
    theres many songs by this artist. like 9 click on the artist at the top
    NtoTheDrkon May 01, 2002   Link

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top