çôù ìé áàøð÷, çôù ìé áçåìöä
äéä ÷ôãï àìéé åàì ðà úååúø
àåìé éù áé øéîåï, àåìé éù áé ôööä
àåìé éù áé âí îùäå, îùäå àçø

çôù áé îìôðéí, çôù áé îàçåø
çôù áçøéöåú, çôù ììà äôñ÷
âùù ðà ááèçä, ëôúåø àçø ëôúåø
ìòáø ìááé äîú÷ú÷

çôù áé áéãéê, áôéê äìåäè
çôù áé áâåôê, áîáèê äçí
çùåã áé áçåæ÷ä, çùåã áé áàîú
çùåã áé îòúä åòã òåìí

çôù àöìé äéåí, çôù àöìé îçø
äééä ÷ôãï àìéé, åàì ðà úååúø
àí ìà îöàú ëìåí, òåã àéï æä îàåçø
àåìé úîöà áé îùäå àçø

çôù áé áéãéê, áôéê äìåäè
çôù áé áâåôê, áîáèê äçí
çùåã áé áçåæ÷ä, çùåã áé áàîú
çùåã áé îòúä åòã òåìí

çôù àöìé äéåí, çôù àöìé îçø
äééä ÷ôãï àìéé, åàì ðà úååúø
àí ìà îöàú ëìåí, òåã àéï æä îàåçø
àåìé úîöà áé îùäå àçø

çôù áé áéãéê, áôéê äìåäè
çôù áé áâåôê, áîáèê äçí
çùåã áé áçåæ÷ä, çùåã áé áàîú
çùåã áé îòúä åòã òåìí


Lyrics submitted by Novartza

çôù áé song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!