äðàú äëøéùéí
äçåúëéí ááùøéí
áçèôä - áçùéëä
îàçåøé âãøåú åúéì
äí éçæøå àúîåì ìîçø
ìîä ùëáø äéä
ìîé ùëáø äéä
åòåã
òãééï ÷ø
åø÷ éçîí
äãí
áìé àù
ëáùï
âåôåú îúàçãéí áçùéëä
ðäééí ìàçã
îéã
éã
çåôï ùì òôø
ùì âåôåú ùäúàçãå áçùéëä

åùí åàæ àúîåì òáø
ðéùáòðå ùæä ìà éçæåø
àåìé - ú÷ååä - àáì îçø
ðàìõ ìäâéã ùåá éæëåø

ñëéï áåöòú
øàù ãì
ôåøñú
àæ äëì ðâîø
åäéåí
îä úéîöà ñëéï
áåöòú
øàù ãì
îä?


Lyrics submitted by Novartza

500 îéìéí song meanings
Add Your Thoughts

2 Comments

sort form View by:

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top