îä òåìîëí? øéá øé÷ îôùø,
úâøú òåøéí çñøú úëìéú.
åìé ðäéø ëì çåè, ëì ÷ùø,
ëì òîåãé ðúéá òúéã.

î÷åí, úøàå áå öåø ÷øç
àçåù áå øçù ùøùéí,
ìëí ðùîò ÷öéø ùîç,
ìé - ùèôåðåú îúìçùéí

åáäúâáø çùëú äçìã,
ëãé ìúú ìäí ìôéã
ìãáéø ãúí äîòøôìú
àùìç çõ-àù ñôåâ âôøéú,

åäîåùìéí éàîøå áùáø
ìàñôñåó: æä äåà òåëø -
äåà ùäîéè áöøú ãáø,
äåà ùäøòéì ôä ëì áàø."

åáìéì àéîéí, áìéì áå àòì
ìîåú áöìá ëàç ÷ãîåï
âí úìîéãé éîòì áé îòì
åéúëçù ìé îåì ëì ääîåï.

åùí ä÷áø éùëç àæ,
åèåá ùëê, ìé äéðå äê
àéï ìðôùé ìëí ëì éçñ,
àúí æøéí ìé...


Lyrics submitted by Novartza

ùéø äâéáï song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top