Íÿêîé ïëà÷å çà òåá òàì äîëó
Íà ïîëÿíàòà
Íÿêîé ïëà÷å
Çà ïîëÿíàòà, êîÿòî íèêîãà íå å
÷óâàëà ñòúïêèòå òè ïî ñíåãà ñè
Ñ áîëêà
Òðåâàòà çàïÿ
Ñ áîëêà
Çàñïèâà íîùòà
Áÿë ïîãëåä çà òåá ðèäàå
Óñìèâêà â ñïîìåí òèõî ñïè
Êîïðèíåí ïîëúõ
Ñ áîëêà
Òðåâàòà çàïÿ
Ñ áîëêà
Çàñïèâà íîùòà
Íÿêîé ïëà÷å çà òåá òàì äîëó
Íà ïîëÿíàòà
Íÿêîé ïëà÷å
Çà ïîëÿíàòà, êîÿòî íèêîãà íå å
÷óâàëà ñòúïêèòå òè ïî ñíåãà ñè
Ñ áîëêà
Òðåâàòà çàïÿ
Ñ áîëêà
Çàñïèâà íîùòà


Lyrics submitted by valeid

Íÿêîé song meanings
Add your thoughts

No Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top