åìôúò,
îéùäå ùéçøø àú ùãéä îàçéæú àöáòåúé
"áåàé, äåìëéí äáéúä"
àðé ðùàøúé òì äñôä åäñúëìúé áæîï ù-
äí äçæéøå àú äëúôéä ìî÷åîä, äìáéùå ìä àú äîòéì
àîøúé
ùæä áñãø,
àðé àãàâ ùäéà úâéò äáéúä áæîï åâí àìååä àåúä
ìúçðä åàçëä àéúä, ëîå ùúîéã
àáì äí àîøå: "ìà, ìà", åëáø äéå àçøé äãìú
øàéúé àåúí
äí ðëðñå ìîëåðéú äîùôçúéú äìáðä
áîåùá äàçåøé äåà çéëä ìä
äçáø ä÷áåò ùìä
åëì äãøê çæøä äåà ìà äôñé÷.


Lyrics submitted by Novartza

òãåú song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

Back to top