úîéã äééú ùìå
åäåà äéä ìîòìä
ðéñä ì÷èåó àåúê
îöîøú äëåëá

ðùáú àú äàáéá
àì úåê ùîìú äìéìä
åäåà çéôù àåúê
áéï ùáéìé äñúéå

äåà øöä àåúê
àáì äåà ìà äëéø àú äãøê
ùðôúçú ìàäåá
àú äééú äöòø
àú äééú äùéø
áçåìåú, áôøãñéí, åáøçåá

çéëéú ìå áùãä
åäåà çéôù áéòø
ìîä ùëáø ðâîø
äîöéà òåã äúçìä

áðä ìê àøîåðåú
ìà úâìé ùåí ùòø
ìôðé ùúîöàé
àú äùáéì àìéå


Lyrics submitted by Novartza

äãøê ìàäåá song meanings
Add Your Thoughts

0 Comments

sort form View by:
  • No Comments

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!

More Featured Meanings

Album art
Anti-Hero
Taylor Swift
I believe this is another amazingly on point and nuanced commentary on the insanity that follows emotionally abusive relationships. The abuser has no anxieties, no emotional pain, or salience/memory for that matter, so the survivor appears to be the crazy one, obsessed with the abuse and that buzzword that seems to ignite arguments about diagnosing people without a degree, etc. funny how you say the words domestic violence, abuse, abuse survivor and boom the subject changes. Anyways, I especially relate to her midnights becoming afternoons, complex PTSD often leads to this phenomenon, whether due to purposeful sleep deprivation by the abuser, or just hyper vigilance associated with the PTSD, along with the fear of facing people, especially your loved ones, who Never actually understand, even if they try, because all they see is you, on fire, screaming about the arsonist that no one ever sees, and who has been spreading lies about your alleged mental instability, deceptive personality, etc. the whole time. While the last thing survivors need is more blame, our society supports a narrative that blames the objectively innocent party because the blatantly guilty party has spent their entire lives fabricating a persona and we’re just being human, and human psychology is quite counterintuitive especially in the context of trauma. Look at Amber Heard. Vilified and not believed, regardless of what any abuse survivor could recognize as a fellow survivor instantly. But Johnny depp is a malignant narcissist, a man, and wealthy as all get out. It’s sick.
Album art
Loved by You
Justin Bieber
The fourteenth track, "Loved By You" of the singer's latest studio album titled "Justice", was produced by Josh Gudwin, Skrillex, Jason Evigan & LeriQ. It was released on March 19, 2021.
Album art
High On Life
Viyaa
This track marks the first collaboration between the artists. It was produced in its entirety by Datbeatgod and released for public consumption on January 1, 2021.
Album art
Real Groove
Kylie Minogue
This standalone single marks the latest collaboration between the artists. It was produced by Nico Stadi & Teemu Brunila and released on December 31, 2020.
Album art
Nothing Like Me
Uncle Murda
This hard-hitting hip-hop track marks the first official collaboration between the two rappers. It is off Uncle Murda's latest studio album titled "Don’t Come Outside, Vol. 3", and was released on January 1, 2021.