ìà éëåì ìäåøéã îîê àú äòéðééí
îòéðééê äðøàåú ëúâìéåú
ìà éëåì ìäåøéã îîê àú äòéðééí
îùôúééê äîôé÷åú îøâìéåú

áàîú àçøé ëì ëê äøáä ùðéí
àôéìå îäáå÷ø òåã ìôðé ùúøçöé ôðéí
åáéåùáê îîìîìú ìîøàä
îùúðä ëì ùðéä, ëì úðåòä

ìà éëåì ìäåøéã îîê àú äòéðééí
ø÷ éåúø åéåúø îúîâðè
ìà éëåì ìäåøéã îîê àú äòéðééí
ø÷ éåúø åéåúø îúäôðè

åëùëáø ðãîä ìé ùàðé òåìä òì äùáéì
ùàì âðê äñåãé àåúé éåáéì
ãåå÷à àæ àú îëä àåúé áñðååøéí
á÷ñîé äôùèåú ùì äãáøéí

ìà éëåì ìäåøéã îîê àú äòéðééí
éôúé, éôúé, éôúé
ìà ìà ìà, ìà àåøéã îîê àú äòéðééí
éôúé, éôúé, éôúé


Lyrics submitted by Novartza

ìà éëåì ìäåøéã îîê àú äòéðééí song meanings
Add Your Thoughts

5 Comments

sort form View by:
 • 0
  General Comment
  yea..
  kornchickon April 10, 2002   Link
 • 0
  General Comment
  ummm .. what the hell does that say.. is it just me or is anyone having a prob with the font .. hmmmm
  NIKKIEon April 28, 2002   Link
 • 0
  General Comment
  lol that rocks *gggggg* ìà éëåì ìäåøéã îîê àú äòéðééí îòéðééê äðøàåú ëúâìéåú ìà éëåì ìäåøéã îîê àú äòéðééí îùôúééê äîôé÷åú îøâìéåú w000t! i donnu if it is russian or chinese... maybe novartza is able to explain this???? sy
  mod7t9z730on May 10, 2002   Link
 • 0
  General Comment
  It's Hebrew.
  Novartzaon June 11, 2002   Link
 • 0
  General Comment
  i really like that one... what is it about by the way?
  scientiston June 05, 2006   Link

Add your thoughts

Log in now to tell us what you think this song means.

Don’t have an account? Create an account with SongMeanings to post comments, submit lyrics, and more. It’s super easy, we promise!